Kategori: Konferenser

Föreningskonferensen 2023 – Program

Lördag Tema: Att lära sig botanik, arter och knepiga artgrupper. Tid Programpunkt Föreläsare/presentatör 09.00-09.30 Registrering 09.30-09.40 Välkomna – introduktion (länk till Youtube) Mora Aronsson 09.40-10.10 Skånes mossatlas Staffan Nilsson 10.10-10.40 Hur används floraväkteriet? Sebastian Sundberg 10.40-11.00 Fikapaus 11.00-11.30 Nyckeln till framgångsrik artbestämning Mira Rawet 11.30-12.00 Nomen est omen? Johan Liljeblad 12.00-13.00 Lunch 13.00-13.30 Björnbär –…

Föreningskonferens 2023

Helgen den 25-26 mars 2023 hälsas alla medlemmar välkomna till SBF:s Föreningskonferens.

Svenska Botaniska Föreningen bjuder in till Föreningskonferens. Temat för årets konferens är hur vi lär oss botanik. Ett spännande tema där vi kommer att titta på både gamla och nya sätt att ta sig an floran. Kommer bildigenkänning göra oss överflödiga? Eller fyller det våra databaser med felaktiga uppgifter? Hur ska vi förhålla oss till arter som nästan ingen känner igen i dagens naturvårdsarbete? Hur får man grepp om det ogreppbara, som till exempel småarter? Kommer vi i framtiden att behöva göra genetiska analyser vid artbestämning?

Flora i förändring – Program

Föreningskonferens 2022. Lördag, 2:a april (Livesänding förmiddag eftermiddag) Tid Programpunkt Föreläsare/Presentatör 09.00-09.30 Registrering 09.30-09.40 Välkomna -introduktion 09.40-10.10 Grödor och ogräsflora under järnålder och medeltid Per Lagerås, Arkeologerna 10.10-10.40 Floraförändringar i Skåne de senaste 200 åren Cassandra Hallman, Lunds Botaniska Förening 10.40-11.00 Fikapaus 11.00-11.30 Vårkollen, florans fenologiska förändringar Ola Langvall, SLU 11.30-12.00 Floran i Västmanland –…

Program – FK 2019

Program för föreningskonferensen 16-17:e mars 2019.
Några av de ämnen som kommer på konferensen:
Biologiskt kulturarv, Karum – återskapande av ett odlingslandskap från 1800-talet, Slå ett slag för biologisk mångfald – Spela golf!
Rödlistade växter i odlingslandskapet – restuarering kan göra underverk, Trafikverksets arbete med artrika miljöer i infrastrukturen
Detta och mycket mer!

Program FK 2017

Program föreningskonferens 11-12 mars 2017 Plats: på Clarion Hotel Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, mitt i Uppsala Lördag 11 mars 2017 9.30 Regristrering, fika 10.00 Välkommen till konferensen och praktiska frågorStefan Grundström, Maria van der Wie 10.15 Vad ryms under begreppet alger? Något om algernas makrosystematik.Petra Korall 10.45 Alger som botanik – en introduktionAlgkommittéen 11.30 Alger som…

Föreningskonferens 2017

Föreningskonferens 11–12 mars i Uppsala Helgen den 11–12 mars 2017 hälsas alla välkomna till en av årets botaniska höjdpunkter – föreningskonferensen i Uppsala. ”Alger överallt!” är mottot för vårens konferens, och det finns ju verkligen alger på de allra flesta håll om man tittar noga efter. Inte bara i havet utan också i alla söta…