Kategori: Aktiviteter

Årets växt 2011 – Knärot

FN har utsett 2011 till ”Skogens år”. Därför passar det extra bra att knäroten, som ju är typisk för gamla fina barrskogar, utsetts till årets växt. ULLA-BRITT ANDERSSON Knärot Goodyera repens är ny på rödlistan från och med 2010 där den placerats i kategorin NT (nära hotad). Arten finns i hela Sverige men saknas naturligt…

Föreningskonferensen 2010

I ett ännu snötäckt men vårsoligt Uppsala möttes vi 6–7 mars för årets föreningskonferens. SBF:s ordförande Margareta Edqvist hälsade välkommen och inledde därefter själv lördagensprogram med att ge oss några glimta rfrån arbetet med den nya rödlistan som officiell tpresenteras i slutet av april. En hel del förändringar kan vi förvänta oss. Föga förvånande tillkommer…

Årets växt 2010 – Backsippa

Hjälp oss ta reda på hur det går för backsippan!Rapportera in dina fynd till Artportalen eller på vår blankett. ULLA-BRITT ANDERSSON Backsippa Pulsatilla vulgaris ssp. vulgaris är en flerårig ranunkelväxt som förekommer i den sydligaste tredjedelen av vårt land, från Skåne i söder till Värmland–Uppland i norr. I övriga Norden finns idag naturliga förekomster endast…

Konferens om hotad biologisk mångfald i odlingslandskapet 2009

Konferens om hotad biologisk mångfald i odlingslandskapet. Trender, problem och lösningar. Konferensen var ett samarrangemang mellanSvenska Botaniska Föreningen (SBF)Sveriges Ornitologiska Förening (SOF)Sveriges Mykologiska Förening (SMF)Sveriges Entomologiska Förening (SEF) Här nedan finner du programmet och föreläsningsmaterial från olika föreläsareProgram Hur har naturvärden påverkats av röjning/avverkning i betesmarker Leif Andersson Varför gamla träd Kjell Antonsson Vad betyder ökningen…

Årets växt 2009 – Gräsull

Rapportera in era fynd av årets växt – gräsull.ULLA-BRITT ANDERSSON Gräsull Eriophorum latifolium finns i vårt land från Skåne upp till norra Norrland. I södra Sverige har arten minskat kraftigt. Från Skåne uppges minskningen till minst 75 procent men är sannolikt mer än 90 procent, och den är en av de arter som minskat allra…

Föreningskonferensen 2008

Föreningskonferens 8-9 marsHelgen den 8-9 mars är det dags för föreningskonferens i Uppsala. Temat för årets konferens är ”Floraarbete i Norden och övriga grannländer”. Vi kommer bland annat att diskutera möjligheterna att ge ut en svensk kärlväxtatlas. Vi får besök av Chris Preston som varit inblandad i den väldiga ”New Atlas of the British &…

Årets växt 2008 – Ängsskära

Rapportera in era fynd av årets växt – ängsskära. Passa också på att titta efter ängsskäreplattmalen!ULLA-BRITT ANDERSSON Ängsskäran Serratula tinctoria är hårt trängd i dagens odlingslandskap och har en dokumenterad minskning från delar av landet. Utbredningen sträcker sig från Skåne i söder upp till norrlandsgränsen. I dagsläget är ängsskära bara någorlunda vanlig på Öland. Ängsskäran…

Föreningskonferensen 2007

En stor skara botanister samlades i Uppsala den 17–18 februari till en spännande föreningskonferens och för att fira SBF:s hundraårsjubileum med en stor fest på slottet. Konferensens tema var flora förändringar och först ut var Anders Bohlin som kortsammanfattade de stora förändringar i Sveriges växtvärld som vi bevittnat under 1900-talet, både i skogen och i…