Kategori: Aktiviteter

Årets växt 2006 – tre primulor

Att inventera och rapportera Årets växt börjar nu bli en tradition för många botanister. För 2006 har tre arter valts: majviva Primula farinosa (utanför Öland och Gotland), fjällviva (utanför Öland och Gotland), fjällviva P. scandinavica scandinavica och strandviva och strandviva P. nutans.ULLA-BRITT ANDERSSON Majviva är kalkfuktängens juvel och är kalkfuktängens juvel och växer från Skåne…

Årets växt 2005 – Skogsfru

Den vackra och gåtfulla skogsfrun finns i helalandet men är vanligare norrut. Den är nyckfull i sitt uppträdande, speciellt i södra Sverige och blommar där inte årligen. Arten far illa av modernt skogsbruk och är för närvarande rödlistad i kategorin NT (missgynnad). För att få en heltäckande bild av artens aktuella status har den utsetts…

Årets växt 2004 – Skogsklocka

Skogsklockan är starkt knuten till odlingslandskapet och växte förr bland annat på slåtterängar och i tmarksbeten i skogen. Vi vet att skogsklockan var vanligare förr och att den försvunnit från många platser. Hur stark tillbakagången varit och om den fortgår oförändrad är dock inte klarlagt. Ändrad bruknings tradition har drabbat arten som idag är rödlistad…

Årets växt 2003 – Fältgetiana

Fältgentianan har minskat mycket på senare år, kanske mer än vad många tror. Föreningen har i samarbete med ArtDatabanken därför utsett fältgentianan till årets växt 2003. Vi hoppas nu på hjälp från alla SBT:s läsare med uppgifter om dess status så att vi kan göra en sammanställning över läget runt om i landet, på samma…

Årets växt 2002 – Mosippa

Föreningen har under 2002 som första art – i en förhoppningsvis lång serie arter och år framåt – tänkt ägna mosippan extra uppmärksamhet. Varför minskar den? Hur ser läget ut i landet? Skiljer det sig åt i olika delar? Även om jag är lite sent ute på året, tror jag ni har i färskt minne…