Kategori: Aktiviteter

Lund

Lunds Botaniska Förening bjuder in till 3 olika tillfällen med utflykter för nybörjare i samband med SBF:s botanikkurs. Datum: Lördagen den 23 april kommer vi att röra oss i parkområden i Lund och börja att bekanta oss med växter i fält. Vi kommer att börja bekanta oss med morfologiska karaktärer, några växtfamiljer och artbestämning av…

Göteborg

Botaniska Föreningen i Göteborg bjuder den 12 juni in till Nybörjarexkursion till Trollspisberget i Renströmsparken, centrala Göteborg, under ledning av Kristoffer Hahn. Detta för många måhända obekantanaturområde strax söder om Götaplatsen hyser ett flertal av våra vanligaste träd ochdärtill en praktfull utsikt över staden. Ca 2 km vandring i blandad terräng. Samling intilllekplatsen vid Näckrosdammen…

Umeå

Västerbottens Läns Botaniska Förening annordnar flera länsträffar i samband med SBF:s botanikkurs under våren 2022. Det börjar med ett par digitala träffar följt av en exkursion den 12 juni. Om du vill anmäla dig till länsträffarna, eller har frågor, kontakta Åsa eller Lina. Se kontaktuppgifter i inbjudan, eller i kommentar nedan.Välkomna! 31 mars VBF länsträff…

Floraväktarläger i Östergötland 15-19 juni

Svenska Botaniska föreningen ordnar ett floraväktarläger i Östergötland 15–19 juni. Vi kommer att söka efter strandviol, strandbräsma, slåttergubbe och mycket annat. Den här tiden finns det många växtarter att titta på. Vi utgår från ett vandrarhem invid Göta kanal i Norsholm. Vi träffas där onsdag kväll för en introduktion. Under torsdag till söndag delar vi…

Flora i förändring – Program

Föreningskonferens 2022. Lördag, 2:a april (Livesänding förmiddag eftermiddag) Tid Programpunkt Föreläsare/Presentatör 09.00-09.30 Registrering 09.30-09.40 Välkomna -introduktion 09.40-10.10 Grödor och ogräsflora under järnålder och medeltid Per Lagerås, Arkeologerna 10.10-10.40 Floraförändringar i Skåne de senaste 200 åren Cassandra Hallman, Lunds Botaniska Förening 10.40-11.00 Fikapaus 11.00-11.30 Vårkollen, florans fenologiska förändringar Ola Langvall, SLU 11.30-12.00 Floran i Västmanland –…

Tre inventeringsläger av kärlväxter inom växtatlasprojektet

I år ordnas tre läger inom Svenska Botaniska Föreningens växtatlasprojekt. Det blir ett i södra Dalarna, ett i norra Jämtland och ett i Torne lappmarks lågland. Växtatlasprojektet har som mål att göra en svensk växtatlas över alla vilda kärlväxter som är bofasta i landet. Varje år ordnas inventeringsläger i områden där floran är dåligt kartlagd.…

Årets växt 2022: Grönpyrola

Grönpyrola, Pyrola chlorantha, är vid blomningen en ca 10 – 25 cm hög, flerårig ört som gärna växer i våra äldre barrskogar och ofta på ett underlag av sand eller grus. Den har en basal bladrosett med vintergröna, läderartade blad som gör den lätt att upptäcka året om, även vegetativ, så länge det är snöfritt.…

Välkomna till Botanikdagarna på Öland!

Alla medlemmar hälsas välkomna till Botanikdagarna på Öland 29 juni–3 juli 2022.
2022 år blir det tredje gången som botanikdagarna ägnas åt Öland och dess unika flora. Vi kommer att bo på sydvästra Öland i Kastlösa. Våra exkursionsmål kommer bland annat att visa oss Stora alvaret, sandstäpp, ädellövskog, orkidékärr, allmogeåkrar och betade strand­ängar. Alla lokaler är lättgångna men du får vara beredd att gå 2–4 km och klättra över stättor. På kvällarna blir det kortare föredrag och för den som orkar finns mycket trevligt att uppleva alldeles nära vårt boende.