Kategori: Aktiviteter

Läger i fjällen för unga botaniker

16-25 juli i Aktse
I sommar är det äntligen dags för ungdomsläger igen! Vi välkomnar vi dig som är mellan 16 och 30 år till ett botanikläger i fjällmiljö. Platsen där vi kommer hålla till är Aktse i närheten av Sarek nationalpark. Där kommer du under sakkunnig ledning av Patrik Engström och Moa Pettersson lära dig att artbestämma och känna igen växter. Vi kommer röra oss i fjällnära skog, fjällbjörkskog och på kalfjället.

Vårkollen visar att våren är sen i år

Under Valborgshelgen genomfördes Vårkollen för åttonde året i rad. Observationer av tussilago, blåsippor, vitsippor, sälg, björkar och hägg rapporterades in från medborgarforskare i hela landet, när Vårkollen ville veta hur långt våren kommit hos hemma hos dig.

Blomningen respektive lövsprickningen (björk) har inte kommit riktigt lika långt norrut i år som medeltalet av tidigare Vårkollar (2015-2021). För de tidiga arterna, har det tagit stopp vid snögränsen så att de inte avancerat längre än för 100 år sedan, medan de senare arterna har kommit en bit längre norrut än förr.

Floraväktarläger i Östergötland 15-19 juni

Svenska Botaniska föreningen ordnar ett floraväktarläger i Östergötland 15–19 juni. Vi kommer att söka efter strandviol, strandbräsma, slåttergubbe och mycket annat. Den här tiden finns det många växtarter att titta på. Vi utgår från ett vandrarhem invid Göta kanal i Norsholm. Vi träffas där onsdag kväll för en introduktion. Under torsdag till söndag delar vi…

Flora i förändring – Program

Föreningskonferens 2022. Lördag, 2:a april (Livesänding förmiddag eftermiddag) Tid Programpunkt Föreläsare/Presentatör 09.00-09.30 Registrering 09.30-09.40 Välkomna -introduktion 09.40-10.10 Grödor och ogräsflora under järnålder och medeltid Per Lagerås, Arkeologerna 10.10-10.40 Floraförändringar i Skåne de senaste 200 åren Cassandra Hallman, Lunds Botaniska Förening 10.40-11.00 Fikapaus 11.00-11.30 Vårkollen, florans fenologiska förändringar Ola Langvall, SLU 11.30-12.00 Floran i Västmanland –…

Årets växt 2022: Grönpyrola

Grönpyrola, Pyrola chlorantha, är vid blomningen en ca 10 – 25 cm hög, flerårig ört som gärna växer i våra äldre barrskogar och ofta på ett underlag av sand eller grus. Den har en basal bladrosett med vintergröna, läderartade blad som gör den lätt att upptäcka året om, även vegetativ, så länge det är snöfritt.…

Välkomna till Botanikdagarna på Öland!

Alla medlemmar hälsas välkomna till Botanikdagarna på Öland 29 juni–3 juli 2022.
2022 år blir det tredje gången som botanikdagarna ägnas åt Öland och dess unika flora. Vi kommer att bo på sydvästra Öland i Kastlösa. Våra exkursionsmål kommer bland annat att visa oss Stora alvaret, sandstäpp, ädellövskog, orkidékärr, allmogeåkrar och betade strand­ängar. Alla lokaler är lättgångna men du får vara beredd att gå 2–4 km och klättra över stättor. På kvällarna blir det kortare föredrag och för den som orkar finns mycket trevligt att uppleva alldeles nära vårt boende.