Kategori: Aktiviteter

Lunch med Linné – och hans vetenskaper

Linnés Uppsala önskar dig välkommen på ”Lunch med Linné och hans vetenskaper”! Varje onsdag i sju veckor kan du ta del av intressanta lunchföreläsningar på ämnen kopplade till en av världens mest kända vetenskapsmän.  Från 1700-talets lantbruk och familjen Linnés hushåll, till biologisk mångfald och dagens stadsplanering.Träffa idéhistoriker, biologer, agrarhistoriker och landskapsarkitekter. Onsdagar kl 12-13,…

Irish Grasslands Project

Botanical society of Britain & Ireland har flera kurser och material för artbestämning.Under 2020 lanserades ett nytt projekt för att öka medvedenheten gällande Irlands seminaturliga gräsmarker.Följ med till Irland och lär dig mer om gräsmarker. Mer material och information om projektet hittar du här: Irish Grasslands Project