Kategori: Föreningen

Förslag till ordförande och sekreterare till årsmötet

Eftersom det är första gången SBF genomför ett digitalt årsmöte, är det bra om de som kommer att vara ordförande och sekreterare har en möjlighet att sätta sig in i tekniken och dagordningen innan mötet börjar. Planen är att styrelsen och valberedningen ska finnas på samma fysiska plats. Det är även en fördel om ordförande och sekreterare för årsmötet har en…

Så här går årsmötet till

Årsmötet kommer att ske digitalt den 13 mars kl 16.00. Du behöver anmäla dig i förväg senast den 28 februari. Här är översiktlig information om hur det digitala årsmötet kommer att gå till.

Guldluppen 2020: Evastina Blomgren

Årets mottagare Evastina Blomgren mottog utmärkelsen på föreningens årsmöte i Uppsala den 14 mars.

Evastina Blomgren är en pensionerad lärare och botanist, som är främst känd som den botaniska motorn i Bohuslän. Hon har varit en oundgänglig inspirationskälla och drivande kraft bakom Bohusläns flora.Hon började i mindre skala med Sotenäsets flora och mossor. Evastina har jobbat outtröttligt med att samordna Floraväkteriet i Bohuslän. Som gammal lärare har hon också vurmat för att föra ut botaniken genom att ge ut två populära bild floror i fickformat.

Årsmöte 2020

Svenska Botaniska Föreningens årsmöte äger rum i samband med föreningskonferensen
lördagen den 14 mars 2020, kl. 16.00,
på Clarion Hotel Gillet, Uppsala.

Här hittar du dagordning, årsmöteshandlingar och kan anmäla dig till årsmötet.

Guldluppen 2019: Peter Ståhl

Biologen och naturvårdaren Peter Ståhl, Gävle, har oförtröttligt och med största entusiasm arbetat med inventeringen av floran i Gästrikland alltsedan starten 1990, något som 2016 resulterade i publiceringen av verket ”Gästriklands Flora”. Peter har varit med ända från starten, har fungerat som projektledare för arbetet, samt varit redaktör, huvudförfattare och huvudfotograf för boken.