Kategori: Föreningen

Guldluppen 2024 tilldelas Henrik Weibull

Henrik Weibull har tilldelats Svenska Botaniska Föreningens Guldlupp för 2024. Motivering: Henrik Weibull tilldelas guldluppen 2024 för sitt stora engagemang för mossorna och en aldrig sinande entusiasm att dela med sig av sin kunskap till alla som önskar. Henrik är en fantastisk pedagog som enkelt kan förklara även de svåra problemen kring mossorna, hur känna…

Kallelse till årsmöte 2024

Här med kallas föreningens medlemmar till digitalt årsmöte den 17 mars kl 18.00. Välkomna till Svenska Botaniska Föreningens årsmöte!Årsmötet 2024 kommer att hållas digital genom Microsoft Teams. Vi är glada att kunna hälsa er alla välkomna, oavsett var ni befinner er geografiskt i vårt långa land. Under 2024 kommer vi att arbeta med hur vi ska…

Anders Bertilsson – hedersmedlem

På föreningens årsmöte 2023-03-25 valdes Anders Bertilsson till ny hedersmedlem i Svenska Botaniska Föreningen Under 40 års tid har han haft en aktiv roll i svensk botanik. Under 1980-talets första år blev han en stor inspiration och läromästare i botanik för många i Skaraborg där han var mycket aktiv som studiecirkelledare. Falbygdens fågelklubb utvecklades till…

Berit Berglund – hedersmedlem

På föreningens årsmöte 2023-03-25 valdes Berit Berglund till ny hedersmedlem i Svenska Botaniska Föreningen Berit har bland annat i radions Naturmorgon tillsammans med Joakim Lindvall gjort 11 inslag somheter ”Berits blommor” som hela tiden finns till lyssning t ex här: https://sverigesradio.se/grupp/24100.”En blomma per avsnitt, tips om hur du känner igen dem, och minst en blommig…

Ebbe Zachrisson – hedersmedlem

På föreningens årsmöte 2023-03-25 valdes Ebbe Zachrisson till ny hedersmedlem i Svenska Botaniska Föreningen Ebbe Zachrisson har varit en fantastisk kraft och stöttepelare för flera landskapsflorainventeringar. I Upplandsfloran var han distriktsledare i Östhammars kommun, vilket resulterade i att det distriktet var det första som var färdiginventerat inom projektet. Han har även stött floraprojekten ekonomiskt i…

Kallelse till Årsmöte 2023

Kallelse till årsmöte för Svenska Botaniska Föreningen år 2023. Medlemmarna i Svenska Botaniska Föreningen kallas här med till årsmöte: lördagen den 25 mars.Deltagande på årsmötet är kostnadsfritt. Årsmöteshandlingarna börjar kl 17.00 Plats: Arenahotellet, Tennisvägen, 754 60 Uppsala

Föreningskonferens 2023

Helgen den 25-26 mars 2023 hälsas alla medlemmar välkomna till SBF:s Föreningskonferens.

Svenska Botaniska Föreningen bjuder in till Föreningskonferens. Temat för årets konferens är hur vi lär oss botanik. Ett spännande tema där vi kommer att titta på både gamla och nya sätt att ta sig an floran. Kommer bildigenkänning göra oss överflödiga? Eller fyller det våra databaser med felaktiga uppgifter? Hur ska vi förhålla oss till arter som nästan ingen känner igen i dagens naturvårdsarbete? Hur får man grepp om det ogreppbara, som till exempel småarter? Kommer vi i framtiden att behöva göra genetiska analyser vid artbestämning?

Guldluppen 2022: Ulla-Britt Andersson

Ulla-Britt Andersson tog emot guldluppen i fält Mitt ute på det öländska alvaret, på stigen bort mot Möckelmossen, överlämnar Mora Aronsson utmärkelsen Guldluppen till Ulla-Britt Andersson. Med utmärkelsen Guldluppen vill Svenska Botaniska Föreningen uppmärksamma värdefulla insatser inom botanikens område. Guldluppen ges till personer eller organisationer som sprider kunskap om den svenska floran, eller som vårdar…

Göran Mattiasson – Hedersmedlem

På föreningens årsmöte 2022-04-02 valdes Göran Mattiasson till ny hedersmedlem i Svenska Botaniska Föreningen. Till hedersmedlem kan utses särskilt framstående botanist, eller person som i hög grad verkat för föreningen och dess syften. Hedersmedlem utses av årsmöte efter skriftligt motiverat förslag av minst tre medlemmar och efter tillstyrkan av styrelsen. Motivering Göran har under många…