Kategori: Föreningen

Flora i förändring – Program

Föreningskonferens 2022. Lördag, 2:a april (Livesänding förmiddag eftermiddag) Tid Programpunkt Föreläsare/Presentatör 09.00-09.30 Registrering 09.30-09.40 Välkomna -introduktion 09.40-10.10 Grödor och ogräsflora under järnålder och medeltid Per Lagerås, Arkeologerna 10.10-10.40 Floraförändringar i Skåne de senaste 200 åren Cassandra Hallman, Lunds Botaniska Förening 10.40-11.00 Fikapaus 11.00-11.30 Vårkollen, florans fenologiska förändringar Ola Langvall, SLU 11.30-12.00 Floran i Västmanland –…

Årsmöteshandlingar 2022

Årsmötet Datum: 2 aprilTid: 17.00Plats: Hotell Clarion Gillet, Gillesalen. Dragarbrunnsgatan 23, 753 20 Uppsala.Deltagande på årsmötet är kostnadsfritt. Handlingar till årsmötet pubilceras här, allt eftersom de blir klara.

Kallelse till Årsmöte 2022

Kallelse till årsmöte för Svenska Botaniska Föreningen år 2022. Medlemmarna i Svenska Botansika Föreningen kallas här med till årsmöte: lördagen den 2 april.Deltagande på årsmötet är kostnadsfritt. Årsmöteshandlingarna börjar kl 17.00 Plats: Hotell Clarion Gillet, Gillesalen.Dragarbrunnsgatan 23, 753 20 Uppsala

Guldluppen 2021: Hans Rydberg

GULDLUPPEN 2021 tilldelas en person för sitt stora engagemang för botaniken under fyra decennier. Han var en av initiativtagarna till inventeringen av Sörmlands flora och en av bokens huvudförfattare. På 1980-talet skrev han en av de första moderna introduktionsböckerna till växternas värld – Fältbotanik. Senaste åren har han jobbat med en flora över Nyköpings kommun…

Margareta Edqvist – Hedersmedlem

På dagens årsmöte valdes Margareta Edqvist till ny hedersmedlem iSvenska Botaniska Föreningen. Till hedersmedlem kan utses särskilt framstående botanist, eller person som i hög grad verkat för föreningen och dess syften. Hedersmedlem utses av årsmöte efter skriftligt motiverat förslag av minst tre medlemmar och efter tillstyrkan av styrelsen. Motivering och förslag Vi föreslår att Margareta…

Årsmöte 2021 – Att använda Zoom

Vad är Zoom och varför använder vi denna lösningHur deltar jag i ett möteHur använder jag ZoomZoom och integritet Vilka åtgärder har SBF tagit för att säkerställa säkerheten för deltagarna? Inspelning av mötet GDPR Vad kan jag som medlem göra för att säkerställa min egna integritet? Vad är Zoom och varför använder vi denna lösning…

Nominering av Hedersmedlem

Svenska Botaniska Föreningen uppmärksammar särskillda insatser som görs för botaniken och föreningen. Det kan vara privatpersoner eller organisationer som utmärkt sig inom botanikens många områden. Till hedersmedlem kan utses särskilt framstående botanist, eller person som i hög grad verkat för föreningen och dess syften. Hedersmedlem utses av årsmöte efter skriftligt motiverat förslag av minst tre…

Förslag till ordförande och sekreterare till årsmötet

Eftersom det är första gången SBF genomför ett digitalt årsmöte, är det bra om de som kommer att vara ordförande och sekreterare har en möjlighet att sätta sig in i tekniken och dagordningen innan mötet börjar. Planen är att styrelsen och valberedningen ska finnas på samma fysiska plats. Det är även en fördel om ordförande och sekreterare för årsmötet har en…

Så här går årsmötet till

Årsmötet kommer att ske digitalt den 13 mars kl 16.00. Du behöver anmäla dig i förväg senast den 28 februari. Här är översiktlig information om hur det digitala årsmötet kommer att gå till.