Kategori: Årsmöte

Kallelse till årsmöte 2024

Här med kallas föreningens medlemmar till digitalt årsmöte den 17 mars kl 18.00. Välkomna till Svenska Botaniska Föreningens årsmöte!Årsmötet 2024 kommer att hållas digital genom Microsoft Teams. Vi är glada att kunna hälsa er alla välkomna, oavsett var ni befinner er geografiskt i vårt långa land. Under 2024 kommer vi att arbeta med hur vi ska…

Kallelse till Årsmöte 2023

Kallelse till årsmöte för Svenska Botaniska Föreningen år 2023. Medlemmarna i Svenska Botaniska Föreningen kallas här med till årsmöte: lördagen den 25 mars.Deltagande på årsmötet är kostnadsfritt. Årsmöteshandlingarna börjar kl 17.00 Plats: Arenahotellet, Tennisvägen, 754 60 Uppsala

Föreningskonferens 2023

Helgen den 25-26 mars 2023 hälsas alla medlemmar välkomna till SBF:s Föreningskonferens.

Svenska Botaniska Föreningen bjuder in till Föreningskonferens. Temat för årets konferens är hur vi lär oss botanik. Ett spännande tema där vi kommer att titta på både gamla och nya sätt att ta sig an floran. Kommer bildigenkänning göra oss överflödiga? Eller fyller det våra databaser med felaktiga uppgifter? Hur ska vi förhålla oss till arter som nästan ingen känner igen i dagens naturvårdsarbete? Hur får man grepp om det ogreppbara, som till exempel småarter? Kommer vi i framtiden att behöva göra genetiska analyser vid artbestämning?

Årsmöte 2021 – Att använda Zoom

Vad är Zoom och varför använder vi denna lösningHur deltar jag i ett möteHur använder jag ZoomZoom och integritet Vilka åtgärder har SBF tagit för att säkerställa säkerheten för deltagarna? Inspelning av mötet GDPR Vad kan jag som medlem göra för att säkerställa min egna integritet? Vad är Zoom och varför använder vi denna lösning…

Nominering av Hedersmedlem

Svenska Botaniska Föreningen uppmärksammar särskillda insatser som görs för botaniken och föreningen. Det kan vara privatpersoner eller organisationer som utmärkt sig inom botanikens många områden. Till hedersmedlem kan utses särskilt framstående botanist, eller person som i hög grad verkat för föreningen och dess syften. Hedersmedlem utses av årsmöte efter skriftligt motiverat förslag av minst tre…

Förslag till ordförande och sekreterare till årsmötet

Eftersom det är första gången SBF genomför ett digitalt årsmöte, är det bra om de som kommer att vara ordförande och sekreterare har en möjlighet att sätta sig in i tekniken och dagordningen innan mötet börjar. Planen är att styrelsen och valberedningen ska finnas på samma fysiska plats. Det är även en fördel om ordförande och sekreterare för årsmötet har en…

Så här går årsmötet till

Årsmötet kommer att ske digitalt den 13 mars kl 16.00. Du behöver anmäla dig i förväg senast den 28 februari. Här är översiktlig information om hur det digitala årsmötet kommer att gå till.

Guldluppen 2021 – Nominering

Nu är det dags att skicka in nomineringar till Guldluppen 2021. Vem vill du uppmärksamma för sin botaniska gärning. Med utmärkelsen Guldluppen vill SBF uppmärksamma värdefulla insatser på botanikens område. Den kan tilldelas personer eller organisationer som aktivt och engagerat sprider kunskap om den svenska floran, eller som arbetar för att vårda eller skydda miljöer…