Kategori: Årsmöte

Årsmöteshandlingar 2022

Årsmötet Datum: 2 aprilTid: 17.00Plats: Hotell Clarion Gillet, Gillesalen. Dragarbrunnsgatan 23, 753 20 Uppsala.Deltagande på årsmötet är kostnadsfritt. Handlingar till årsmötet pubilceras här, allt eftersom de blir klara.

Kallelse till Årsmöte 2022

Kallelse till årsmöte för Svenska Botaniska Föreningen år 2022. Medlemmarna i Svenska Botansika Föreningen kallas här med till årsmöte: lördagen den 2 april.Deltagande på årsmötet är kostnadsfritt. Årsmöteshandlingarna börjar kl 17.00 Plats: Hotell Clarion Gillet, Gillesalen.Dragarbrunnsgatan 23, 753 20 Uppsala

Årsmöte 2021 – Att använda Zoom

Vad är Zoom och varför använder vi denna lösningHur deltar jag i ett möteHur använder jag ZoomZoom och integritet Vilka åtgärder har SBF tagit för att säkerställa säkerheten för deltagarna? Inspelning av mötet GDPR Vad kan jag som medlem göra för att säkerställa min egna integritet? Vad är Zoom och varför använder vi denna lösning…

Nominering av Hedersmedlem

Svenska Botaniska Föreningen uppmärksammar särskillda insatser som görs för botaniken och föreningen. Det kan vara privatpersoner eller organisationer som utmärkt sig inom botanikens många områden. Till hedersmedlem kan utses särskilt framstående botanist, eller person som i hög grad verkat för föreningen och dess syften. Hedersmedlem utses av årsmöte efter skriftligt motiverat förslag av minst tre…

Förslag till ordförande och sekreterare till årsmötet

Eftersom det är första gången SBF genomför ett digitalt årsmöte, är det bra om de som kommer att vara ordförande och sekreterare har en möjlighet att sätta sig in i tekniken och dagordningen innan mötet börjar. Planen är att styrelsen och valberedningen ska finnas på samma fysiska plats. Det är även en fördel om ordförande och sekreterare för årsmötet har en…

Så här går årsmötet till

Årsmötet kommer att ske digitalt den 13 mars kl 16.00. Du behöver anmäla dig i förväg senast den 28 februari. Här är översiktlig information om hur det digitala årsmötet kommer att gå till.

Guldluppen 2021 – Nominering

Nu är det dags att skicka in nomineringar till Guldluppen 2021. Vem vill du uppmärksamma för sin botaniska gärning. Med utmärkelsen Guldluppen vill SBF uppmärksamma värdefulla insatser på botanikens område. Den kan tilldelas personer eller organisationer som aktivt och engagerat sprider kunskap om den svenska floran, eller som arbetar för att vårda eller skydda miljöer…