Kategori: Guldluppen

Guldluppen 2022: Ulla-Britt Andersson

Ulla-Britt Andersson tog emot guldluppen i fält Mitt ute på det öländska alvaret, på stigen bort mot Möckelmossen, överlämnar Mora Aronsson utmärkelsen Guldluppen till Ulla-Britt Andersson. Med utmärkelsen Guldluppen vill Svenska Botaniska Föreningen uppmärksamma värdefulla insatser inom botanikens område. Guldluppen ges till personer eller organisationer som sprider kunskap om den svenska floran, eller som vårdar…

Guldluppen 2021: Hans Rydberg

GULDLUPPEN 2021 tilldelas en person för sitt stora engagemang för botaniken under fyra decennier. Han var en av initiativtagarna till inventeringen av Sörmlands flora och en av bokens huvudförfattare. På 1980-talet skrev han en av de första moderna introduktionsböckerna till växternas värld – Fältbotanik. Senaste åren har han jobbat med en flora över Nyköpings kommun…

Guldluppen 2020: Evastina Blomgren

Årets mottagare Evastina Blomgren mottog utmärkelsen på föreningens årsmöte i Uppsala den 14 mars.

Evastina Blomgren är en pensionerad lärare och botanist, som är främst känd som den botaniska motorn i Bohuslän. Hon har varit en oundgänglig inspirationskälla och drivande kraft bakom Bohusläns flora.Hon började i mindre skala med Sotenäsets flora och mossor. Evastina har jobbat outtröttligt med att samordna Floraväkteriet i Bohuslän. Som gammal lärare har hon också vurmat för att föra ut botaniken genom att ge ut två populära bild floror i fickformat.

Guldluppen 2019: Peter Ståhl

Biologen och naturvårdaren Peter Ståhl, Gävle, har oförtröttligt och med största entusiasm arbetat med inventeringen av floran i Gästrikland alltsedan starten 1990, något som 2016 resulterade i publiceringen av verket ”Gästriklands Flora”. Peter har varit med ända från starten, har fungerat som projektledare för arbetet, samt varit redaktör, huvudförfattare och huvudfotograf för boken.

2018: Birgitta Herloff

Birgitta har hela sitt liv ägnat sig åt fältbotanik vilket exempelvis utmynnat i stora insatser i fält när det gäller Västergötlands flora och även vad gäller Bohusläns flora. Birgitta har också gjort stora insatser i herbariet i Göteborg och hållit ordning på alla personer som deltagit.  På grund av tilltagande svår lungsjukdom har hennes fältbotaniska…

2017: Bo Göran Johansson och Jörgen Petersson

Dessa två inflyttade botanister, den ena från Halland och den andre från Östergötland, har tagit ön till sitt hjärta och gjort den till sin genom att lära känna dess natur in i minsta detalj. De har varit drivande krafter i det mångåriga arbetet att inventera och beskriva öns växtvärld, som resulterade i boken Gotlands flora som…

2016: Charlotte Wigermo

Mottagaren av årets Guldlupp har enträget arbetat för floraväkteriet  och åkt landskapet runt och letat sällsyntheter, anordnat exkursioner och läger  och räknat växter. Det vore intressant att veta hur många växter hon räknat. Dessutom har hon inspirerat många att bli floraväktare kanske framför all genom årens Floraväktarkonferenser. Hon har också bidragit med olika sammanställningar i…

2015: Lennart Persson

2015 års Guldlupp har tilldelats * en verkligt pålitlig klippa, en kunnig och väldigt seriös person med erfarenhet,* en botanist som arbetat och arbetar på hög nivå med att kartlägga Sveriges Flora,* en botanist som i många år inventerat lappmarker i norr och småländska höglandet i söder,* en botanist som gjort en beundransvärd insats! *…

2014: Torbjörn Tyler

Torbjörn har varit inblandad årligen i ideell florainventering under ett par decenniers tid och inom olika projekt. Dessutom har Torbjörn dragit igång ett stort inventeringsarbete vad gäller mossor där han är synnerligen aktiv. Han har under många år varit delaktig i studiecirkelverksamhet för både oerfarna och lite mera garvade botanister, avseende såväl kärlväxter som mossor.…

2013: Kjell Emanuelsson

I samband med årsmötet i Uppsala kungjordes årets mottagare av Svenska Botaniska Föreningens Guldlupp. I år går priset till Kjell Emanuelsson, Strömstad. En välkänd profil bland inventerarna bakom Bohusläns flora som gavs ut 2011. Han var den i särklass flitigaste uppgiftslämnaren, som på egen hand inventerade större delen av Tanums kommun. Utöver detta har Kjell…