Kategori: Guldluppen

2010: Kurt-Anders Johansson

I samband med årsmötet delades 2010 års guldlupp ut. Den lycklige mottagaren blev i år Kurt-Anders Johansson, Skövde, för hans ”mycket stora insatser som teoretisk och praktisk naturvårdare, eldsjäl och inventerare under fyra decennier”.Under tidigt 1980-tal inventerade Kurt-Anders ett stort antal av de så kallade 5:3-skogar som Skogsstyrelsen ville få avverkade. Han fann att många…

2009: Bengt Nilsson

Guldluppen 2009 gick till blekinge botanisten Bengt Nilsson. Intresset för den vilda floran väcktes i slutet av 70-talet och Bengt kom tidigt med i Projektet Blekinges flora och blev engagerad i inventeringen. Han hade varit flitig bland trädgårdsamatörerna tidigare, och i samband med sin nystartade fältverksamhet kunde han ta hem allehanda ovanligheter från olika hörn…

2008: Gun Ingmansson

Guldluppen 2008 gick till gotlandsbotanisten Gun Ingmansson. Gun har ett brett naturintress eoch har under många år tillhört de ledande inom den gotländska botaniken. Hon har hållit i trådarna för flera botanikdagar, inventerat många rutor för den kommande floran och är en av författarna till den nyutkomna utflyktsguiden. Gun har också lett mängder av uppskattade…

2007: Anders Bertilsson

Anders Bertilsson bor i Mullsjö, Västergötland. Under sitt yrkesverksamma liv har han arbetat som ingenjör i bl. a. Afrika och Saudiarabien. Han är skogsägare och bor ute i skogen vilket passar en botanist och naturvän. Anders har varit initiativtagare till och en sammanhållande kraft i framtagandet av Västgötafloran och har varit den som kunnat även…

2006: Stefan Ericsson

Stefan Ericsson är Umebo sedan födseln och varit sin stad och region trogen. Han har varit och är verksam vid Umeå Universitet sedan årtionden. Trots perioder när artkunskaper ansetts av mindre betydelse och därför nedprioriterats har han troget och med kraft försvarat kärlväxtbotanikens ställning vid Umeå Universitet. Med den renässans som artkunskaperna fått under senare…

2005: Håkan Lindström

I samband med Svenska Botaniska Föreningens årsmöte i Fränsta i Medelpad delades Guldluppen 2005 ut. Det handlar om den finaste utmärkelse en svensk botanist kan få. Styrelsens motivering lyder:Håkan Lindström har under trettio års tid tillsammans med nyligen bortgångne konstnären Rolf Lidberg lagt en gedigen grund till den kommande Medelpadsfloran. Håkan är 54 år och…

2004: Karl-Gustaf Nilsson

Utforskandet av växtvärlden i Örebro län pågår oförtrutet. Under många år har landets universitetsherbarier, ArtDatabanken vid lantbruksuniversitetet, länsstyrelsens naturvårdsenhet, länets kommuner, skogsvårdsstyrelsen, Örebro Läns Botaniska Sällskapsprojekt Närkes Flora m. fl. haft förmånen att utnyttja Karl Gustaf Nilssons, Åsbro, kunskaper om länets kärlväxter och svampar. Nilssons ideella arbete har avslöjat bl. a. nya arter för Sverige…

2003: Erik Ljungstrand

Guldluppen 2003 utdelades på föreningens årsmöte i samband med Botanikdagarna i Norrbotten till Erik Ljungstrand. Erik behöver knappast någon utförlig presentation bland personer som sysslar med botanik i Sverige. Han är allestädes närvarande, svarar på frågor och förklarar om och om igen utan att förtröttas och avslöjar då ett närmast encyklopediskt vetande som han gärna…

2002: Lennart Stenberg

Som motivering vill jag framhålla hans stora engagemang i nordisk kärlväxtfloristik. Lennart Stenberg har en otroligt bred floristisk kunskap och är engagerad i floraprojekt över hela Norden. Han har god kontakt med några lokala projekt och har stor betydelse för flödet av idéer och kunskap mellan dessa. Han författade texten till nordisk kärlväxtflora, där Bo…

2001: Anders Delin

Anders har en sällsynt kombination av djup kunskap och en god pedagogisk förmåga. I kombination med skarp iakttagelseförmåga, sinne för detaljer, mångkunnighet och ett gottminne är det en lärorik upplevelse att vistas i naturen med Anders. Hans nyfikenhet och intresse för naturen har inga gränser. Inget är honom för litet att iaktta eller berätta om.Anders…