Kategori: Hedersmedlem

Margareta Edqvist – Hedersmedlem

På dagens årsmöte valdes Margareta Edqvist till ny hedersmedlem iSvenska Botaniska Föreningen. Till hedersmedlem kan utses särskilt framstående botanist, eller person som i hög grad verkat för föreningen och dess syften. Hedersmedlem utses av årsmöte efter skriftligt motiverat förslag av minst tre medlemmar och efter tillstyrkan av styrelsen. Motivering och förslag Vi föreslår att Margareta…