Kategori: Föreningen

2013: Kjell Emanuelsson

I samband med årsmötet i Uppsala kungjordes årets mottagare av Svenska Botaniska Föreningens Guldlupp. I år går priset till Kjell Emanuelsson, Strömstad. En välkänd profil bland inventerarna bakom Bohusläns flora som gavs ut 2011. Han var den i särklass flitigaste uppgiftslämnaren, som på egen hand inventerade större delen av Tanums kommun. Utöver detta har Kjell…

2012: Kerstin Ekman

Svenska Botaniska Föreningens Guldlupp 2012 tilldelas Kerstin Ekman som genom sina böcker lyfter värdet av att känna till och bli bekant med de vanligaste arterna i naturen för att kunna skapa ett äkta engagemang för de stora frågorna om miljö och hållbar utveckling. Kerstin Ekman har under 50 år givit ut mer än 30 böcker…

2011: Ebbe Zachrisson

Svenska Botaniska Föreningens Guldlupp 2011 tilldelas Ebbe Zachrisson för hans förtjänstfulla insatser inom botanikens område under många år. Ebbe Zachrisson har under mer än 30 år och särskilt under den senaste 15-årsperioden följt florans utveckling på Haverö Prästäng, vilket 2006 resulterade i skriften om ”Naturreservatet Häverö Prästäng, Historik, skötsel och flora”. Ebbe Zachrisson började som…

2010: Kurt-Anders Johansson

I samband med årsmötet delades 2010 års guldlupp ut. Den lycklige mottagaren blev i år Kurt-Anders Johansson, Skövde, för hans ”mycket stora insatser som teoretisk och praktisk naturvårdare, eldsjäl och inventerare under fyra decennier”.Under tidigt 1980-tal inventerade Kurt-Anders ett stort antal av de så kallade 5:3-skogar som Skogsstyrelsen ville få avverkade. Han fann att många…

2009: Bengt Nilsson

Guldluppen 2009 gick till blekinge botanisten Bengt Nilsson. Intresset för den vilda floran väcktes i slutet av 70-talet och Bengt kom tidigt med i Projektet Blekinges flora och blev engagerad i inventeringen. Han hade varit flitig bland trädgårdsamatörerna tidigare, och i samband med sin nystartade fältverksamhet kunde han ta hem allehanda ovanligheter från olika hörn…

2008: Gun Ingmansson

Guldluppen 2008 gick till gotlandsbotanisten Gun Ingmansson. Gun har ett brett naturintress eoch har under många år tillhört de ledande inom den gotländska botaniken. Hon har hållit i trådarna för flera botanikdagar, inventerat många rutor för den kommande floran och är en av författarna till den nyutkomna utflyktsguiden. Gun har också lett mängder av uppskattade…

2007: Anders Bertilsson

Anders Bertilsson bor i Mullsjö, Västergötland. Under sitt yrkesverksamma liv har han arbetat som ingenjör i bl. a. Afrika och Saudiarabien. Han är skogsägare och bor ute i skogen vilket passar en botanist och naturvän. Anders har varit initiativtagare till och en sammanhållande kraft i framtagandet av Västgötafloran och har varit den som kunnat även…

2006: Stefan Ericsson

Stefan Ericsson är Umebo sedan födseln och varit sin stad och region trogen. Han har varit och är verksam vid Umeå Universitet sedan årtionden. Trots perioder när artkunskaper ansetts av mindre betydelse och därför nedprioriterats har han troget och med kraft försvarat kärlväxtbotanikens ställning vid Umeå Universitet. Med den renässans som artkunskaperna fått under senare…

2005: Håkan Lindström

I samband med Svenska Botaniska Föreningens årsmöte i Fränsta i Medelpad delades Guldluppen 2005 ut. Det handlar om den finaste utmärkelse en svensk botanist kan få. Styrelsens motivering lyder:Håkan Lindström har under trettio års tid tillsammans med nyligen bortgångne konstnären Rolf Lidberg lagt en gedigen grund till den kommande Medelpadsfloran. Håkan är 54 år och…

2004: Karl-Gustaf Nilsson

Utforskandet av växtvärlden i Örebro län pågår oförtrutet. Under många år har landets universitetsherbarier, ArtDatabanken vid lantbruksuniversitetet, länsstyrelsens naturvårdsenhet, länets kommuner, skogsvårdsstyrelsen, Örebro Läns Botaniska Sällskapsprojekt Närkes Flora m. fl. haft förmånen att utnyttja Karl Gustaf Nilssons, Åsbro, kunskaper om länets kärlväxter och svampar. Nilssons ideella arbete har avslöjat bl. a. nya arter för Sverige…