Guldluppen 2018

Guldluppen 2018 tilldelas:  Birgitta Herloff Birgitta har hela sitt liv ägnat sig åt fältbotanik vilket exempelvis utmynnat i stora insatser i fält när det […]

Guldluppen 2016 – Charlotte Wigermo

Guldluppen 2016 tilldelas:  Charlotte Wigermo Mottagaren av årets Guldlupp har enträget arbetat för floraväkteriet  och åkt landskapet runt och letat sällsyntheter, anordnat exkursioner och […]

Guldluppen 2015 – Lennart Persson

Guldluppen 2015 tilldelas: Lennart Persson 2015 års Guldlupp har tilldelats * en verkligt pålitlig klippa, en kunnig och väldigt seriös person med erfarenhet, * en botanist […]