Kategori: Nationalblomma

Sveriges nationalblomma är – liten blåklocka!

Sveriges nationalblomma är liten blåklocka, campanula rotundifolia

Tidigt redan under första omröstningen visade sig tre favoriter: linnea, liten blåklocka och hästhov. Sakta men säkert utökade liten blåklocka sin ledning över de andra och tog till sist hem utnämningen till Sveriges nationalblomma.

Ögonpyrola

Moneses uniflora Ögonpyrola förekommer i hela landet och är ganska vanlig på näringsrik, gärna något fuktig skogsmark, men den kan även växa i vägskärningar och i vitmossa på myrar. Arten är ganska liten och kan vara svår att upptäcka. Den blommar i juni-juli med en ensam lutande vit blomma som sitter i stjälkens topp. Blomman…

Ängsnycklar

Dactylorhiza incarnata Ängsnycklar växer på fuktig kalkrik mark. Huvudunderarten förekommer i nästan hela landet och är en karaktärsväxt för kalkfuktängar. Ängsnycklar är en mycket variabel art och variationen i utseende har lett till att ett par underararter, som ibland betraktas som arter. Huvudunderarten ängsnycklar (ssp. incarnata) har ofläckade blad och rosa blommor.  Ängsnycklar är en…

Vit näckros

Nyphaea alba Vit näckros är vanlig och förekommer i hela landet. Det är en flerårig vattenväxt med långa blom- och bladskaft, stora runda flytblad och stora vita blommor, de största hos någon svensk växt. Blomman har fyra gröna foderblad och talrika vita kronblad, sällsynt förekommer också en form med röda kronblad, så kallad röd näckros.  …

Tranbär

Vaccinium oxycoccos Tranbär är vanlig i nästan hela landet, men är mindre vanlig i fjälltrakterna och är sällsynt på Öland och Gotland. Den växer oftast i vitmossa på fuktiga marker, som kärr och myrar.  Tranbär är ett nedliggande ris med tunn och krypande, rotslående stam och rosaröda blommor. Bladen sitter strödda och är smalt äggrunda,…