Kategori: Nationalblomma

Ögonpyrola

Moneses uniflora Ögonpyrola förekommer i hela landet och är ganska vanlig på näringsrik, gärna något fuktig skogsmark, men den kan även växa i vägskärningar och i vitmossa på myrar. Arten är ganska liten och kan vara svår att upptäcka. Den blommar i juni-juli med en ensam lutande vit blomma som sitter i stjälkens topp. Blomman…

Ängsnycklar

Dactylorhiza incarnata Ängsnycklar växer på fuktig kalkrik mark. Huvudunderarten förekommer i nästan hela landet och är en karaktärsväxt för kalkfuktängar. Ängsnycklar är en mycket variabel art och variationen i utseende har lett till att ett par underararter, som ibland betraktas som arter. Huvudunderarten ängsnycklar (ssp. incarnata) har ofläckade blad och rosa blommor.  Ängsnycklar är en…

Vit näckros

Nyphaea alba Vit näckros är vanlig och förekommer i hela landet. Det är en flerårig vattenväxt med långa blom- och bladskaft, stora runda flytblad och stora vita blommor, de största hos någon svensk växt. Blomman har fyra gröna foderblad och talrika vita kronblad, sällsynt förekommer också en form med röda kronblad, så kallad röd näckros.  …

Tranbär

Vaccinium oxycoccos Tranbär är vanlig i nästan hela landet, men är mindre vanlig i fjälltrakterna och är sällsynt på Öland och Gotland. Den växer oftast i vitmossa på fuktiga marker, som kärr och myrar.  Tranbär är ett nedliggande ris med tunn och krypande, rotslående stam och rosaröda blommor. Bladen sitter strödda och är smalt äggrunda,…

Teveronika

Veronica chamaedrys Teveronika är vanlig från Skåne till Ångermanland, och förekommer sparsamt ända upp till Torne Lappmark. Den växer i skogar och ängar, på torrbackar och i vägkanter. Teveronika, mormors glasögon eller teärenpris är olika namn på denna blomma som blommar i maj-juni med blå blommor som sitter i glesa klasar från de övre bladvecken.  …

Styvmorsviol

Viola tricolor Styvmorsviol finns i hela landet, men är vanlig bara i Syd- och Mellansverige. Den är vanlig i iskärgården runt hela Sveriges kust, där den är en karakteristisk färgklick under blomningen. Styvmorsviolen växer oftast på berg och torra backar, förekommer även tillfälligt i trädesåkrar och andra torrare störda miljöer. Styvmorsviol är oftast ettårig och…

Smörboll

Trollius europaeus Smörboll är nordlig och är vanligast i fjälltrakterna, men förekommer sällsynt ända ner i Skåne. Arten saknas på Gotland. Den växer oftast på fuktiga marker och är vanligare på kalkrika jordar.  Smörboll blommar från maj till juli. Blommorna är stora, ungefär tre centimeter breda, och har många gula, kronbladslika yttre hylleblad. Smörboll är…

Smultron

Fragaria vesca Smultron är vanlig i hela landet, men är sällsyntare norrut och i fjälltrakterna. Den växer oftast i ljusöppna marker som ängar och betesmarker. Smultron förekommer även i skog, men blommar inte eller sätter frukt om skogen är för tät och mörk utan sprider sig då huvudsakligen med revor. Ii blockmarker och på klippor…

Slåtterblomma

Parnassia palustris Slåtterblomman är vanlig i norra Sverige och på Öland och Gotland, men förekommer också tämligen allmänt i de östra landskapen i Syd- och Mellansverige.   Det är en flerårig, lågväxt ört och stjälken blir vanligen en eller ett par decimeter hög, blomman sitter ensam i stjälktoppen och är skålformad med fem vita kronblad som…

Skogsstjärna

Lysimachia europaea Skogsstjärna är vanlig i hela landet utom längst i söder samt på Öland och Gotland, där den endast förekommer i de sandiga områdena. Den förekommer ända upp på kalfjällen, en bit ovanför skogsgränsen.  Skogsstjärna är en av de växer som har störst bredd i sin ekologi; den växer på näringsfattig jord, och trivs…