Kategori: Nationalblomma

Rödklöver

Finalist 6: Trifolium pratense Rödklöver är vanlig i hela landet nedanför fjällen. Den förekommer idag främst i betesmarker och vägkanter. Mer sällan hittas den på havsstränder. Särskilt i norra Sverige är rödklöver en av våra vanligaste vägkantsväxter på alla typer av vägar från Europavägar till skogsbilvägar och körstigar. Den odlas också ofta som vallväxt. Rödklöver…

Rödblära

Silene dioica Rödblära finns i nästan hela landet och är vanlig på många håll, men förekommer sällsynt på Öland och Gotland. Den blommar från maj till augusti med rödrosa blommor som sitter i greniga knippen. Rödblära. Blommorna är enkönade, han- och honblommor sitter på olika plantor och arten är således tvåbyggare (dioik). Kronbladen är röda…

Nattviol

Platanthera bifolia Nattviol är en upp till tre decimeter hög orkidé med vitaktiga blommor. Den har två stora ovala blad som sitter långt ner på stjälken, samt två eller tre små och smala stjälkblad. Nattviol blommar i juni-juli med väldoftande blommor som sitter samlade i mångblommiga ax, blommorna doftar starkare på kvällen och lockar då…

Mosippa

Pulsatilla vernalis Denna blomma är en av de få lite mer sällsynta blommorna bland de nominerade. Mosippa är sällsynt och förekommer sparsamt upp till Jämtland. Den växer på sandiga marker, särskilt i öppen hedtallskog och på ljunghedar och blommar i april-maj. Blomman är stor och sitter ensam i toppen av stjälken, den är vit på…

Mjölke

Chamaenerion angustifolium Kärt barn har många namn – brudfackla, duntrav, kropp, mjölkört, praktduna, rallarros, rävrumpa, rävsvans, skogsbloss är alla namn på samma blomma: Mjölke.  Mjölke är allmän i hela landet, från Skåne till Lapplands fjälltrakter. Den växer gärna på sandiga marker som banvallar, vägkanter och kulturmark, men är ofta vanlig även på hyggen och i…

Midsommarblomster

Geranium sylaticum Midsommarblomster är vanlig i skogstrakter i hela landet och är den vanligaste av våra nävor. Den växer i mullrika friska till fuktiga miljöer både i skog och öppen ängsmark. I fjälltrakterna växer den ofta i ängsbjörkskogar och på högörtsängar en bit upp på fjället ovanför trädgränsen.  Midsommarblomster blommar vanligen i juni-juli. Blommorna är…

Liten blåklocka

Campanula rotundifolia Liten blåklocka är vanlig i hela landet. Vanlig på torra öppna, ogödslade marker i större delen av Sverige och är en karaktärsart i det i gamla odlingslandskapet. Liten blåklocka förekommer även i fjällen, främst i kalkrika områden, på klippor mm, då ofta med enstaka stora blommor på varje planta. Det är en späd,…

Linnea

Linnaea Borealis Linnea, Carl von Linnés favoritblomma: är vanlig i nästan hela landet, förutom i de sydligaste delarna. Den växer rikligast i torr till frisk gles barrskog och vanligen ser man revorna på liggande stammar, stubbar, klippblock men går ofta att hitta i de flesta skogsmiljöer. Den förekommer även i fjällbjörkskogen och uppe på kalfjället…

Lingon

Vaccinium vistis-idaea Lingon är ett ris med vintergröna läderartade blad och röda bär och är en av Sveriges vanligaste växter. Lingon är vanlig i hela landet och växer oftast på torr och mager mark som hedar och hällmarker och framför allt ristallskogar. Den är vanlig i tallskog på sand som ej är för torr så…

Kattfot

Antennaria dioica Kattfot är en lågväxt, ullhårig ört som kan bli upp till två decimeter hög. De flesta bladen sitter samlade i en rosett vid basen, stjälken har flera strödda blad. Blomkorgarna är små och sitter samlade i toppen av stjälken. Arten är tvåbyggare och han- och honplantor är lika vanliga. Blomkorgarnas holkfjäll är ljusa,…