Kategori: Nationalblomma

Jungfru Marie nycklar

Dactylorhiza maculata Jungfru Marie nycklar är vanlig i hela landet, den växer i löv- och barrskog, hagar, hedar, kärrkanter och i fjällängar. Den blommar i juni-juli och blommorna kan vara mörkt till ljust rosa, ibland vitaktiga och sitter i en tät blomställning, som kan vara mer eller mindre spetstoppig. Den kan bli nästan en halv…

Hästhov

Finalist 7: Tussilago farfara Den av våra svenska blommor som kanske är mer känd under sitt latinska namn Tussilago, än under sitt svenska namn: Hästhov. Den är vanlig i södra och mellersta Sverige men förekommer också längre norrut, ända upp på kalfjället längst i norr. Hästhov växer ofta på fuktig, grusig eller lerig mark, fuktiga…

Humleblomster

Geum rivale  Humleblomster blommar från maj till juli. Blommans foder är rödbrunt och kronbladen är först gulvita senare blekt rosafärgade med mörkare ådror. Stjälken är upprätt med lutande topp som reser sig upp när blomman går i frukt. Humleblomster är vanlig i nästan hela landet. Den växer på fuktiga ställen, till exempel i fuktängar och…

Hjortron

Rubus chamaemorus Hjortron börjar blomma i maj i södra Sverige, i norr i juni-juli med stora vita blommor som oftast sitter ensamma. Blommorna är enkönade och arten är tvåbyggare, det vill säga att han- och honblommor sitter på olika exemplar. Hjortron är vanlig på mossar och myrar från fjällen och ända ner i Småland, den…

Gulmåra

Galium verum Gulmåra blommar i juni-juli, blomställningarna är täta och rikblommiga med klargula väldoftande blommor. Gulmåra är allmän på torrbackar och ängsmark i nästan hela landet, men är betydligt vanligare i södra Sverige. Artnamnet verum kommer av latinets verus (äkta).  Läs mer på Virtuella floran

Gullris

Solidago virgaurea Gullris är vanlig i hela landet och växer i nästan alla miljöer, så som ängar, skogar och fjällhedar. Det är en flerårig ört med gula blommor. Stjälken är upprätt och blir en halv meter hög.  Den blommar i juli till september, och kan knappast förväxlas med andra arter.  Artnamnet virgaurea kommer från latinets virga…

Fackelblomster

Lythrum salicaria  Fackelblomster kan bli över en meter hög. Stjälken är upprätt och fyrkantig med motsatta eller kransställda blad. Små rödvioletta blommor sitter i kransar i bladvecken i en toppställd klase.  Den blommar i jul-augusti. Fackelblomster förekommer främst i södra och mellersta Sverige, men förekommer även upp till Norrbotten. Artnamnet Salicaria betyder salixliknande , då…

Ekorrbär

Maianthemum bifolium Ekorrbär är vanlig i hela landet utom de mest nordliga delarna. Den växer på skuggiga marker i skogar och lundar. Den skira blomklasen tillsammans med sina två hjärtlika blad gör att den knappast kan förväxlas med andra blommor. Artnamnet bifolium kommer av latinets bi-(två) och folium(blad) och syftar till att stjälken har två blad  Läs mer…

Blåbär

Vaccinium myrtillus Blåbär av Sveriges vanliga växter och har även fått ge namn åt Sveriges kanske vanligaste naturtyp blåbärsgranskogen. Den undviker de torraste och fuktigaste miljöerna, men i övrigt så förekommer blåbär i de flesta naturtyper. Blåbär förekommer i så gott som hela landet och är även en karaktärsart för rishedarna på fjället. I skogslandskapet…