Domstolen stoppar planerna på nya kalkbrott i Bästeträsk.

Nordkalk ville öppna ett nytt, stort kalkbrott i hjärtat av Bästeträskområdet på norra Gotland i den blivande nationalparken med världsunika naturvärden. Konflikten mellan naturbevarande […]

MMÖD avslår Nordkalk och SMA minerals ansökningar om täktverksamhet på Norra Gotland

Mark och miljööverdomstolen upphäver de tidigare lämnade tillstånden för Nordkalk och SMA mineral på Gotland bolagens ansökningar om tillstånd till täktverksamhet avslås. http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Nyheter–pressmeddelanden/Domar-i-mal-rorande-Nordkalk-ABs-och-SMA-Mineral-ABs-ansokningar-om-tillstand-till-kalkstenstakter-pa-Gotland/

Inventering på egen hand i Pite lappmark

Föreningen Pite lappmarks flora 2018 Efter tio år avslutade vi 2016 fasen med organiserade inventeringsläger och i stället börjat planera att utge en publikation. […]

SBT nu digitalt på nätet!

Nu finns gamla nummer av SBT digitalt publicerade på DIVA: Digitala Vetenskapliga Arkivet. www.diva-portal.org Äldre nummer av SBT kommer att läggas upp på DIVA […]

Inventeringsläger i Älvdalen

Inventeringsläger för Dalarnas flora i Älvdalen 15-21 juli Projektet Dalarnas flora har pågått i tjugo år nu, men fortfarande finns en hel del kvar […]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Nästa sida ›