SBF’s skrivelse gällande SMA Minerals ansökan, Stucks Kalkbrott, Gotland

SMA Minerals ansökan om tillstånd till utökat kalkbrott och bortledande av vatten i Stocks kalkbrott, Gotlands kommun (M 5375-14; 060106) Mark- och miljödomstolen har […]

Utskick medlemsavgift 2015

Under denna vecka (v 45) har inbetalningskorten för 2015 års medlemskap skickats ut. Tyvärr blev det en miss hos tryckeriet och brevet som skulle […]

Åtgärdsprogram för fågelfotsmossa – Remissvar

Synpunkter på remissversionen – Åtgärdsprogram för fågelfotsmossa, Nogopterium gracile, ert dnr 511-247-2012 Föreningen har läst igenom åtgärdsprogrammet och anser att det är ambitiöst och […]

Begäran om prövning enligt 17 kap Miljöbalken, angående SMA Minerals ansökan på Gotland

Svenska Botaniska Föreningen sände den 15 oktober en begäran till Miljöminister Åsa Romson om att regeringen bör pröva SMA Minerals ansökan för kalkstensbrytning och […]

Butiken har öppnat!

Nu har vi öppnat vår nya webbutik!   Välkomna in ! www.svenskbotanik.se/butik/

‹ Föregående sida1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Nästa sida ›