SBF’s Överklagande Mark- och miljödomstolens domar 2 juni 2014

Svenska Botaniska Föreningen överklagar Mark- och miljödomstolens  dom den 2 juni 2014 om att ge Nordkalk tillstånd att öppna Kalkbrott i Bunge ducker, Gotland. […]

Rapport till EU om svenska hotade kärlväxter

Sebastian Sundbergs och Mora Aronssons artikel “Hur går det för de svenska kärlväxterna i EU:s art- och habitat­direktiv?“

Floraväktarläger i Västergötland

Floraväktarläger i Västergötland, vi kommer utgå från Skara-, Skövde- eller Falköpings-trakten. Det är helgen 22-24 augusti. Floraväktarna betalar för boende viss mat och reser […]

SBF begär att Europakommissionen på nytt skall öppna ärendet gällande Nordkalks planerade kalktäkt på Gotland

Svenska Botaniska Föreningen måste tyvärr akturaliser och begära att EU-kommissionen på nytt öppnar detta ärende, eftersom Mark och miljödomstolen den 2 juni 2014 meddelat […]

Mark- och miljödomstolen lämnar Nordkalk AB tillstånd till Anläggande och bedrivande av täktverksamhet av kalksten på fastigheten Bunge Ducker 1:64

Mark- och miljödomstolen lämnar Nordkalk AB tillstånd enligt miljöbalken till 1. Anläggande och bedrivande av täktverksamhet av kalksten enligt 9 kap. 6 § miljöbalken […]

‹ Föregående sida1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Nästa sida ›