Deltagarlistan för Botanikdagarna 2014 är färdig

Vi har nu gjort klart deltagarlistan för Botanikdagarna och håller på att sända ut besked och fakturor  till alla som har anmält sig. Alla […]

2:a juni 2014 MMD meddelar dom gällande Nordkalks och SMA Minerals ansökningar

2 juni 2014. Mark- och miljödomstolen meddelar dom gällande båda målen om Nordkalks och SMA Minerals ansökningar att få tillstånd att öppna kalkbrott. Du […]

Yttrande över Nordkalks ansökan om tillstånd att öppna nytt kalkbrott mm inom fastigheten Bunge Ducker 1:64 på Gotland

Svenska Botaniska Föreningen har lämnatt ett yttrande till Mark och Miljödomstolen gällande  Nordkalks ansökan om tillstånd att öppna nytt kalkbrott mm inom fastigheten Bunge Ducker […]

Nu fungerar kartfunktionen på – De Vilda Blommornas Dag

Nu fungerar kartfunktionen på De Vilda Blommornas Dag sidan! Gå in och se om du hittar någon vandring i din närhet eller lägg in […]

Nya hemsidan – kända problem

Här kommer vi att lägga upp kända problem med nya hemsidan som vi har fått reda på. Vi kommer även att uppdatera den här […]

‹ Föregående sida1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Nästa sida ›