Kategori: Nyheter

Södra Vätterbygdens flora – Förbeställning

Södra Vätterbygden är en botaniskt intressant del av Småland. Här möts växter från öster och väster, norr och söder. Yppigheten i de kalkgynnade och varma östra Vätterbranterna står i kontrast mot magra tallmoar och mossar i väster. Närmast Vättern är landskapet sedan århundraden präglat av mäktiga ekar i lundar och skogar. I blickfånget söder om…

SBF:s Årets växt 2021: Tibast

Tibast, Daphne mezereum, är en omkring meterhög, glest grenig buske som lätt drar till sig uppmärksamheten under tidig vår med sina rosa, väldoftande blommor på bar kvist. I sydsverige kan blomningen börja redan i februari/mars. Även under eftersommaren upptäcks den lätt då den stoltserar med sina intensivt röda, ca 1 cm stora, bärlika stenfrukter. Som…

Dags att utse Sveriges nationalblomma!

Var med och rösta fram Sveriges nationalblomma! Sverige saknar en officiell nationalblomma. Nu har Svenska Botaniska Föreningen initierat en omröstning där allmänheten ska få vara med och välja en blomma som ska symbolisera Sverige.

Vill du vara med i SBF:s styrelse?

SBF:s styrelse och personal på utflykt

Det är dags för botaniken att ta ett kliv framåt. – vill du vara med och föra arbetet framåt – eller känner du till någon som du tror skulle vilja vara med. Valberedningen söker efter en till styrelseledamot och om du är intresserad tveka inte att höra av dig till dem. Du når alla valberedningens…

Inventera åkerogräs

närbild på råglosta som slokar lätt

Under 2021-2023 genomför SBF i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet, SLU en nationell åkerogräsinventering. Detta då vi vet ganska lite om hur utvecklingen ser ut hos dessa åkermarkernas anarkister. De utgör en ofta bortglömd men viktig del av odlingslandskapets biologiska mångfald, för sin egen skull men också för andra organismer, inte minst blombesökande insekter.

Var med och inventera i sommar!

Nordisk botanisk exkursion till Nordvästjylland – 2021

Med reservation för att vi idagsläget inte vet hur det står till med smittspridningen av Covid-19. Bjuder nu Dansk Botanisk Forening till en gemensam botanisk exkursion till Nordvästjylland nästa sommar. Thy och Hanherred innehåller en varierad flora med många olika livsmiljöer mellan sanddynerna, hedarna och plantagerna vid Nordsjökusten och landet ner mot Limfjorden. Kalkavlagringar i…

Minnesgåva till Eva Waldemarson

Eva Waldemarsons familj har bett SBF att hjälpa till med att påbörja en insamling till Evas minne. De vill skapa något som kan hjälpa till att bevara Evas minne framåt och samtidigt hjälpa till att stödja de områden som låg Eva varmt om hjärtat. Pengarna kommer att användas till något eller flera av följande områden:…

Vilda Växter nr 4, 2020

Årets sista nummer av Svenska Botaniska Föreningens medlemstidning Vilda Växter är nu på väg ut till medlemmarna. I detta berättar vi om den omröstning om en ny nationalblomma som kommer att äga rum under nästa år. Landets regionalföreningar har tagit fram 30 kandidater som allmänheten kommer att få rösta på. Vidare skriver Torgny Nordin om…

Eva Waldemarson

Svenska Botaniska Föreningens styrelseledamot Eva Waldemarson avled under natten till onsdag efter en tids sjukdom.

Eva Waldemarson var en engagerad växtekolog och fjällbotanist. Hon utförde sitt doktorsarbete i Laitauredeltat vid Aktse, en plats och forskning som hon återvände till som pensionär.

Eva var verksam som lektor på Biologiska institutionen i Lund  där hon vurmade för pedagogiken och sina studenter. Även i SBF:s styrelse fokuserade hon på utåtriktad verksamhet och att möta nya botanister. Eva var föreningens ordförande under perioden 2017 till mars 2020.

Våra tankar går till Evas vänner och familj.