SBF tillstyrker att riksintresseområdet för friluftsliv FI07 Bästeträsk bildas

Reviderade och nya riksintresseområden för friluftsliv (dnr 408-923-16) Svenska Botaniska Föreningen tillstyrker att riksintresseområdet för friluftsliv FI07 Bästeträsk bildas och avgränsas på föreslaget sätt […]

Kallelse till SBF:s årsmöte 2018

Svenska Botaniska Föreningens årsmöte äger rum i samband med föreningskonferensen, lördagen den 10 mars 2018, kl. 16.00, på Clarion Hotel Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala. […]

Min sida

På Min sida kan du som medlem uppdatera dina kontaktuppgifter, se aktuella och tidigare avier samt betalstatus på dessa. För att kunna använda Min […]

SBF:s yttrande om SMA Minerals tillstånd till utökad kalkstensbrytning mm i Stucks kalkbrott: Ansökan bör avslås

Svenska Botaniska Föreningen har förelagts att yttra sig över aktbilaga 206 i rubricerat mål med anledning av att domstolen återupptagit handläggningen av målet sedan […]

SBF:s yttrande om Nordkalk ABs tillstånd t bergtäkt mm vid Bunge Ducker: Ansökan bör avslås

Svenska Botaniska Föreningen har förelagts att yttra sig i rubricerat mål med anledning av att domstolen nu återupptagit handläggningen av målet sedan Högsta förvaltningsdomstolen […]

‹ Föregående sida1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Nästa sida ›