Förstudien Bästeträsk

I dag publiceras rapporten från Förstudie nationalpark Bästeträsk.  Nu är rapporten för förstudie nationalpark Bästeträsk klar. Under den här delen av förstudien har en […]

Resa till Island med Norsk Botanisk Förening

  Norsk Botanisk Forening arrangerer FELLES NORDISK BOTANIKKTUR TIL ISLAND 8.-14. juli 2018 Det planlegges en fellestur for de Nordiske land til Island sommeren […]

Fridlysta växter – Statens Veterinärmedicinska anstalt och Jordbruksverkets uppmaningar kan vara lagstridiga åtgärder

Svenska Botaniska Föreningen har noterat att Statens Veterinärmedicinska anstalt uppmanar att dra upp giftiga arter med rötter på sina växtplatser. Jordbruksverket sprider denna information […]

SGU:s svar på SBF:s Yrkande 3 juli 2017

Till Svenska Botaniska föreningen                dnr 31-1582/2017 Sveriges geologiska undersökning (SGU) har tagit del av er skrivelse daterad […]

SBF yrkar att SGU upphäver sina beslut den 3 oktober 2005 att utse Bunge, Fleringe och Bunge Stucks på norra Gotland som riksintresseområde för fyndigheter av mineral och material

Yrkande att SGU upphäver sina beslut den 3 oktober 2005 att utse Bunge, Fleringe och Bunge Stucks på norra Gotland som riksintresseområde för fyndigheter […]

‹ Föregående sida1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Nästa sida ›