Inventera vita fläckar i Lule lappmarks skogsbygd

Inventera vita fläckar i Lule lappmarks skogsbygd Projekt SBF:s växtatlas fortsätter i sommar med inventeringar i botaniskt okända områden i Lule lappmarks skogsland. Förläggning […]

Förslag till nya stadgar

I länken nedanför presenteras Styrelsens förslag till nya stadgar. Dessa kommer upp för beslut första gången på årsmötet 2017. Styrelsen har med detta förslag […]

Regeringen motsätter sig ändring av Natura 2000-beslutet den 31 augusti 2015 vad gäller Bästeträskm fl områden

  Regeringen motsätter sig i yttrande till Högsta Förvaltningsdomstolen ändring av beslutet den 31 augusti 2015 om förslag till nya områden för bevarande av […]

Kallelse till Årsmöte 2017

Kallelse till SBF:s årsmöte Svenska Botaniska Föreningens årsmöte äger rum i samband med föreningskonferensen, lördagen den 11 mars 2017, kl. 16.00, på Clarion Hotel […]

Anmälan Föreningskonferensen 2017

Anmälan till Föreningskonferensen 2017 11-12 mars är stängd. Sista anmälningsdag 21 februari. Vid frågor kontakta kansliet. info@svenskbotanik.se 018-471 28 91

‹ Föregående sida1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Nästa sida ›