Fridlysta växter – Statens Veterinärmedicinska anstalt och Jordbruksverkets uppmaningar kan vara lagstridiga åtgärder

Svenska Botaniska Föreningen har noterat att Statens Veterinärmedicinska anstalt uppmanar att dra upp giftiga arter med rötter på sina växtplatser. Jordbruksverket sprider denna information […]

SBF’s skrivelse gällande SMA Minerals ansökan, Stucks Kalkbrott, Gotland

SMA Minerals ansökan om tillstånd till utökat kalkbrott och bortledande av vatten i Stocks kalkbrott, Gotlands kommun (M 5375-14; 060106) Mark- och miljödomstolen har […]

Yttrande över Nordkalks ansökan om tillstånd att öppna nytt kalkbrott mm inom fastigheten Bunge Ducker 1:64 på Gotland

Svenska Botaniska Föreningen har lämnatt ett yttrande till Mark och Miljödomstolen gällande  Nordkalks ansökan om tillstånd att öppna nytt kalkbrott mm inom fastigheten Bunge Ducker […]

Yttrande från Svenska Botaniska Föreningen om Nordkalks täktansökan på Gotland

Yttrande från Svenska Botaniska Föreningen om Nordkalks täktansökan på Gotland Yttrande från Svenska Botaniska Föreningen till MMD ang Nordkalks ansökan för Bunge Ducker

SBF Yttrande Mål 3666-13

SBF Yttrande i Mål 3666-13 SBF Yttrande Mål 3666-13 2013-11-21