Kategori: Publikationer

Vilda Växter nr 2

Ett nytt nummer av Svenska Botaniska Föreningens tidskrift Vilda Växter är nu på väg ut till prenumererande medlemmar. Här kan du bland annat läsa om ängar och ängsväxter. Slåttrade gräsmarker, beteshagar, blomrika gräsytor … Ordet äng används idag för de flesta öppna miljöer. Men vad är egentligen en äng? Emil Åsegård reder ut begreppen och…

SBT häfte 2/2022

65 Innehåll 67 Mora Aronsson: Botanister på grönbete 68-75 Andersson, J.Y., Lund, S. Nilsson, E.V., Rawet, M., Sundberg, S. & Sundh, I: Notiser 76 Emil V. Nilsson: Med Sunbeam till Medelhavet (länk till pdf) 82 Tore Mattsson, Olle Molander & Peter Post: Ett varmare klimat utrotar ostronörten i Sverige (länk till pdf, länk till pressmeddelande)…

Tjugo års erfarenhet av fjällekologi

Mats Nettelbladt och Inger Kristine Følling Volden recenserar en grundläggande och viktig norsk fjällbok – även för den svenska sidan av kölen. Boken startar med en inledning om hur klimatförändringarna genom de sista 130 000 åren har format fjällvegetationen och avslutas med två kapitel om effekten av nyare tids klimatändringar.

Vilda Växter nr 1, 2022

Innehåll Från fältet – fina fynd under 2021.Tidigblommande träd – närstudier.Vinnarna i bildtävling utsedda.Utvecklas som växtfotograf – tips som fungerar oavsett utrustning.Årets växt – leta grönpyrola och en redogörelse för hur det gick med tibast.Granens historia – från vild till domesticerad.Pestskråp – en kaxig vårblomma.Vårsvampar – få upp ögonen för mykologisk mångfald. Ett nytt nummer…

In till herbariet eller ut till Utö i senaste SBT

Handen på hjärtat, vad vet du egentligen om skvattram mer än att bladen doftar säreget? Och varför är herbariet så viktiga i vår tid när många arter minskar och ibland försvinner för alltid från jorden? I detta häfte finns artiklar som passar glada amatörer till de som vill grotta ner sig i nomenklaturens värld.

SBT häfte 1/2022

1 Innehåll 3 Mora Aronsson: Galantofiler och andra nördar 4-11 Aronsson, M., Glännman, J., Nilsson, E.V., Stridh, B. & Sundberg, S: Notiser 12 Emil V. Nilsson: Herbariet på Evolutionsmuseet (läs artikeln som pdf) 18 Jan Y. Andersson: Grönpyrola är årets växt 22 Ingvar Backéus: Det är långt mer än doften som gör skvattram unik (läs…

En mångfald av både natur och kultur

Det här är en efterlängtad men spretig sammanfattning om biologisk mångfald i vid bemärkelse. I boken ”Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster” hittar du texter av kunniga författare som förklarar grunderna i den biologiska mångfalden, från genetisk mångfald till en mångfald av ekosystem.

När heden blommade röd av ljungen

Läs en recension av Karlfeldts vilda flora, en bok av Bengt Jonsell. Här kopplas de vilda växterna ihop med ett minskande kulturlandskap. Även de vackra bilderna av Mats Wilhelm och Jan Thomas Johansson berikar upplevelsen av boken.