Kategori: Publikationer

Vilda Växter nr 3

Ett nytt nummer av Svenska Botaniska Föreningens medlemstidning Vilda Växter är nu på väg ut till prenumererande medlemmar. ÅsaLisa Linnman, biolog och konstnär, tar oss med ut i en skogsglänta där hon samtalar med skogen. Om vårt nyttjande av skogen och om dagens skogspolitik. Vi tittar också närmare på ålgräs och den ekologiskt viktiga naturtypen ålgräsängar.

Josefine Kyhlström Blomqvist berättar om utmaningen som fick henne att fastna för botanik. Patrik Engström berättar om sommarens inventeringsläger i vad som ur botaniskt perspektiv kan beskrivas som vita fläckar på sverigekartan…

En lieman, en endemisk sippa och knottblomster i senaste SBT.

Gotlandssippa är något så ovanligt som en underart av backsippa som bara finns på Gotland i hela världen. Den har troligen gynnats av att kor betat i de gotländska skogarna tidigare. I Dalarnas ängar är det lien som under många hundratals år skapat förutsättningar för en rik biologisk mångfald. Om detta och mycket annat kan du läsa om i nummer tre av Svensk Botanisk Tidskrift årgång 2021!

Vilda Växter nr 2

Ett nytt nummer av Svenska Botaniska Föreningens medlemstidning Vilda Växter är nu på väg ut till prenumererande medlemmar. I detta nummer tittar vi lite närmare på ljunghedar. Krister Larsson berättar om den biologiska mångfalden som är knuten till ljunghedarna.

Vår nya nationalblomma liten blåklocka får stå i centrum. Gunnar Björndahl berättar även om andra blåklockor i landet…