Kategori: Publikationer

Vilda Växter nr 4, 2021

Ett nytt nummer av Svenska Botaniska Föreningens medlemstidning Vilda Växter är nu på väg ut till prenumererande medlemmar. Vår redaktör har deltagit i praktiskt floravårdsarbete och berättar om en utplantering av de mycket sällsynta arterna martorn och ostronört på Västkusten. Kenneth Bergerson presenterar alla svenska arter av släktet Veronica; hur man känner igen dem och var man hittar dem.

Gunnar Björndahl berättar om blommor man kan möta under vintern, för så länge det finns fläckar av barmark går det att botanisera. Vi ger också tips till dig som funderar på vilken flora du ska skaffa, önska dig eller rent av ge bort i julklapp. Detta och annat kan du läsa om i tidskriften.

Författarinstruktioner för Vilda Växter

Om du vill skriva i Vilda Växter eller bidra med bilder till tidskriften så är det varmt välkommet! Antingen du vill bidra med en enskild artikel eller kan tänka dig att skriva på en mer regelbunden basis. Alla bidrag är välkomna. Ta gärna kontakt med redaktören och berätta om dina planer. Tidskriftens syfte och målgrupp…

Vilda Växter nr 3, 2021

Ett nytt nummer av Svenska Botaniska Föreningens medlemstidning Vilda Växter är nu på väg ut till prenumererande medlemmar. ÅsaLisa Linnman, biolog och konstnär, tar oss med ut i en skogsglänta där hon samtalar med skogen. Om vårt nyttjande av skogen och om dagens skogspolitik. Vi tittar också närmare på ålgräs och den ekologiskt viktiga naturtypen ålgräsängar.

Josefine Kyhlström Blomqvist berättar om utmaningen som fick henne att fastna för botanik. Patrik Engström berättar om sommarens inventeringsläger i vad som ur botaniskt perspektiv kan beskrivas som vita fläckar på sverigekartan…

En lieman, en endemisk sippa och knottblomster i senaste SBT.

Gotlandssippa är något så ovanligt som en underart av backsippa som bara finns på Gotland i hela världen. Den har troligen gynnats av att kor betat i de gotländska skogarna tidigare. I Dalarnas ängar är det lien som under många hundratals år skapat förutsättningar för en rik biologisk mångfald. Om detta och mycket annat kan du läsa om i nummer tre av Svensk Botanisk Tidskrift årgång 2021!