Kategori: Publikationer

SBT volym 108 (2014)

Häfte 1 – PDF1 Innehåll 3 Ledare: Botaniken och nätet 4 Lars Hedenäs: Världens nordligaste lokaler för sandnäbbmossa The world’s most northern localities of Rhynchostegium megapolitanum 11 Christer Solbreck: Tulkörten och klimatet. Om nyttan av långa tidsserier Climate effects in a landscape-scale patch system of Vincetoxicum hirundinaria 18 Niina Sallmén: Lavfloran på aspar i Fiby urskog Lichens on aspen in Fiby urskog 26 Anneli Sandström, Per Milberg & Brita…

Äldre nummer av Vilda Växter

Vilda växter publiceras digitalt på DIVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet), 2 år efter utgånget publikationsår.  www.diva-portal.org Tidningarna är upplagda som hela häften. Enklast att söka efter ett nummer eller en artikel är direkt på www.google.com som klarar av fulltextsökning av häftena.Länken ovan skickar er direkt till en googelsökning som söker direkt på DIVA. Det går även bra att…

SBT volym 107 (2013)

Häfte 1 – PDF1 Innehåll  3 Ledare: Nytt år och nyaaktiviteter 4 Ingemar Jonasson: Försvinnandebohuslänska hagmarker och deras växter Disappearing seminatural grasslands in Bohuslän,southwestern Sweden 14 Thomas Karlsson: Nya namn pånordiska växter. 4. Vallmoväxter–jungfrulinsväxter Novelties inthe flora of Norden. 4. Papaveraceae–Polygalaceae 28 Jerry Skoglund: Misteln iVästerås Strong increase of Viscum album atits northern Swedish limit 42 Brita Svensson & Bengt Carlsson: Hur ska vi bevara tidigblommande ögontröster i degotländska ängena? Protecting…