Kategori: Publikationer

Äldre nummer av Vilda Växter

Vilda växter publiceras digitalt på DIVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet), 2 år efter utgånget publikationsår.  www.diva-portal.org Tidningarna är upplagda som hela häften. Enklast att söka efter ett nummer eller en artikel är direkt på www.google.com som klarar av fulltextsökning av häftena.Länken ovan skickar er direkt till en googelsökning som söker direkt på DIVA. Det går även bra att…

SBT volym 107 (2013)

Häfte 1 – PDF1 Innehåll  3 Ledare: Nytt år och nyaaktiviteter 4 Ingemar Jonasson: Försvinnandebohuslänska hagmarker och deras växter Disappearing seminatural grasslands in Bohuslän,southwestern Sweden 14 Thomas Karlsson: Nya namn pånordiska växter. 4. Vallmoväxter–jungfrulinsväxter Novelties inthe flora of Norden. 4. Papaveraceae–Polygalaceae 28 Jerry Skoglund: Misteln iVästerås Strong increase of Viscum album atits northern Swedish limit 42 Brita Svensson & Bengt Carlsson: Hur ska vi bevara tidigblommande ögontröster i degotländska ängena? Protecting…

SBT volym 106 (2012)

Häfte 1 – PDF1 Ordföranden har ordet: Floraväktarna 25 år 2 Välkomna tillBotanikdagarna i Hälsingland! 3 Andreas Malmqvist, Martin Westberg, Svante Hultengren & LarsArvidsson: Daggigpunktsköldlav och punktsköldlav – gamla och nya bekantskaper i Sverige (Distributionof Punctelia jeckeri and P. subrudecta inSweden) 11 Ingvar Backéus: Grönlandsväxtvärld (Botanical notes from Greenland) 24 Sven Fransson: Lavdöd efterhögvatten (Flooding event kills epiphytic lichens) 32 Erik Ljungstrand: Glansbräken iSverige – ett tillägg (Asplenium adiantum-nigrum in Sweden –an addition) 35 Ingemar Jonasson: Turkisk…

SBT volym 105 (2011)

Häfte 1 – PDF1 Styrelsen har ordet: Botaniskåterväxt 2 Välkomna tillBotanikdagarna i sydvästra Uppland! 4 Svante Hultengren, Andreas Malmqvist & Lars Arvidsson: Mörk örlav och praktsköldlav – två för Sverige nyaoceaniska bladlavar (Hypotrachynaafrorevoluta and Parmotrema chinense – two oceanic,foliose lichens new to Sweden found in Sweden – at last) 9 Åke Widgren: Sjötåtel iSverige (Deschampsia setacea in Sweden) 14 Bengt Jonsell: Endemism blandsvenska kärlväxter (Endemism in the Swedish vascular flora) 27 Matti…

SBT volym 104 (2010)

Häfte 1 – PDF1 Ordföranden har ordet: Ett nytt år, ett nytt decennium! 2 Välkomna till Botanikdagarnai östra Småland! 3 Erik Ljungstrand: Röd andmatpåvisad i svensk natur (Lemnaturioniferafound in the wild in Sweden) 8 Per Wahlén: Röd andmatfunnen i Halland (Lemna turionifera found in Halland,southwestern Sweden) 9 Ingvar Claesson: Vityxne iGötaland – fem år med ett åtgärdsprogram (Pseudorchis albida in south Sweden) 18 Per Milberg & Karl-Olof Bergman: Evidensbaserad naturvård –…

SBT volym 103 (2009)

Häfte 1 – PDF1 Ordföranden har ordet: Gott slut och gott nytt! 2 Välkomna till Botanikdagarnai Jämtland! 3 Anna Knöppel: Risfibbla – nyart för Sverige (Chondrillajuncea – new for Sweden) 5 Mats Karström: Låsbräkenängeni Kåikul – effekter av återupptagen slåtter och skogsavverkning (Effects ofresumed mowing on a Botrychium-rich meadow) 13 Tore Mattsson & Alf Oredsson: Franskt björnbär och knölbjörnbär nya för Sverige (Rubusgillotii and R. tuberculatus new for Sweden) 24 Mikael Hedrén, Sofie Nordström…