Kategori: SBT

SBT häfte 4/2022

211 Mora Aronsson: Vart är vi på väg? 212 Andersson, J.Y., Björkman, G. & Hagsand, S: Notiser 218 Emil V. Nilsson: Supergen bakom vanlig blomvariation 226 Louis Mielke: Risen höll andan under torråret 2018 230 Emil V. Nilsson: Exklusiva svampar och ryl i mängder på Brämsand 234 Kaj Sand-Jensen & Henrik Jørgensen: Tre gånger fler…

SBT häfte 3/2022

145 Innehåll 147 Mora Aronsson: Hösten är här 148-159 Christiansen, D., Greiser, C., Grönvik, L., Hamne, G., Hellsten, C., Hylander, K., Karlsson, J., Koelemeijer, I., Nilsson, E. V., Stibe, L, Svensson, J., Wernersson, B. & Wikström, P: Notiser 160 Emil V. Nilsson: Mats artkunskap räddar naturskog (en längre webbversion med filmer finns här). 168 Lars Fröberg…

Mats artkunskap räddar naturskog

Mats Karström har blivit en levande legend i naturvårdssverige. Sedan 1986 har han satt upp som mål att rädda minst 200 skogar varav 150 ska ha ett långsiktigt skydd. Han har även tagit fram en metod för att värdera naturvärden med hjälp av arter, en metod som han dessutom lärt ut till sextusen personer. Här kan du läsa en längre version av reportaget med Mats Karström som är publicerad i SBT nr 3/2022. Det finns dessutom filmer från Emil V. Nilssons besök hemma hos Mats sommaren 2022.

Monokultur inom skogssektorn

De starka intressen i skogen som avslöjas i boken stärker, engagerar och får recensenten att vilja förändra. Här kan du läsa Ingemar Södergrens recension av Lisa Röstlunds omskrivna bok Skogslandet.

Öland bjöd botanister på mångfald och värme

I det här reportaget berättar Ulla-Britt Andersson om Botanikdagarna som hölls på Öland mellan den 29 juni och 3 juli i år. Här finns även en film där Ulla-Britt berättar om Botanikdagarna och i slutet av artikeln finns artlistor till de olika lokalerna som besöktes på Öland.

SBT häfte 2/2022

65 Innehåll 67 Mora Aronsson: Botanister på grönbete 68-75 Andersson, J.Y., Lund, S. Nilsson, E.V., Rawet, M., Sundberg, S. & Sundh, I: Notiser 76 Emil V. Nilsson: Med Sunbeam till Medelhavet (länk till pdf) 82 Tore Mattsson, Olle Molander & Peter Post: Ett varmare klimat utrotar ostronörten i Sverige (länk till pdf, länk till pressmeddelande)…

Tjugo års erfarenhet av fjällekologi

Mats Nettelbladt och Inger Kristine Følling Volden recenserar en grundläggande och viktig norsk fjällbok – även för den svenska sidan av kölen. Boken startar med en inledning om hur klimatförändringarna genom de sista 130 000 åren har format fjällvegetationen och avslutas med två kapitel om effekten av nyare tids klimatändringar.