Kategori: SBT

Författarinstruktioner för SBT

Som redaktör är jag ytterst tacksam för att du vill bidra till vår tidskrift! Till min hjälp har jag ett redaktionsråd där innehållet planeras och diskuteras. Tidskriftens syfte är att öka botanikintresset och att engagera läsare inom olika botaniska områden samt att skapa bryggor mellan olika inriktningar och landsändar. Tidskriften tar upp artbestämning, ekologi och…