Kategori: SBT-info

SBT häfte 2/2022

65 Innehåll 67 Mora Aronsson: Botanister på grönbete 68-75 Andersson, J.Y., Lund, S. Nilsson, E.V., Rawet, M., Sundberg, S. & Sundh, I: Notiser 76 Emil V. Nilsson: Med Sunbeam till Medelhavet (länk till pdf) 82 Tore Mattsson, Olle Molander & Peter Post: Ett varmare klimat utrotar ostronörten i Sverige (länk till pdf, länk till pressmeddelande)…

Författarinstruktioner för SBT

Som redaktör är jag ytterst tacksam för att du vill bidra till vår tidskrift! Till min hjälp har jag ett redaktionsråd där innehållet planeras och diskuteras. Tidskriftens syfte är att öka botanikintresset och att engagera läsare inom olika botaniska områden samt att skapa bryggor mellan olika inriktningar och landsändar. Tidskriften tar upp artbestämning, ekologi och…

Namnskick i SBT

Namnskicket i SBT följer nedanstående standardverk (se vidare SBT 92: 237–239). Auktorsnamn behöver inte anges för vetenskapliga namn som följer dessa verk. Text av taxonomisk art kan avvika. Tillägg och ändringar publiceras fortlöpande i SBT av Arbetsgruppen för svenska växtnamn. KärlväxterKarlsson, T. & Agestam, M. (2013-04-23): Checklista över Nordens kärlväxter. http://www.euphrasia.nu/checklista Alla nyheter sedan 2004 har presenterats i…