Kategori: SBT-Arkiv

SBT 2021, vol 115

Häfte 1 1 Innehåll3 Mora Aronsson: Svensk nationalblomma4-11 Andersson, J.Y., Andersson, U.-B, Dahl, Å., Lönell, N., Nilsson, E.-V: Notiser (kortare texter).12 Emil V. Nilsson: Artfattigare ängar i Västergötland18 Gabrielle Rosquist: Livet frodas i sandiga marker (pdf)26 Kurs-Anders Johansson: Botanisera bland ängssvampar och orkidéer på Sotaliden (pdf)30 Mariette Manktelow & Anja Rautenberg: Hotet mot Linnés vilda växter (pdf, tabell med samtliga 530 Linnéarter i Microsoft Excel-format)42 Per Milberg,…

SBT 2020, vol 114

Häfte 1 1 Innehåll3 Reflexion: Det började med farfars nattvioler [Emil V. Nilsson]4 Bengt Carlsson, Brita Svensson, Erik Ljungstrand, Torbjörn Lindell & Mats Thulin: Det är fjädersvingel som växer på Gotlands sandstränder Vulpia fasciculata found on sandy beaches on Gotland, SE Sweden. 9 Joakim Ekman: Taggkällört funnen som ny för Norden Montia fontana subsp. amporitana new for the Nordic countries. 12 Håkan Pleijel & Erik Ljungstrand: Grenig gräslilja…

SBT volym 113 (2019)

Häfte 11 Innehåll3 Reflexion: I Sterners fotspår mot en ny flora [Ulla-Britt Andersson]4 Thomas Karlsson & Magdalena Agestam: Nytt om nordiska kärlväxter 2015–2018 Novelties in the vascular plant flora of Norden during 2015–201846 Lars Hedenäs: Gömd och oftast glömd biodiversitet – en inblick i det som döljer sig under artnivån Hidden and often forgotten biodiversity – insights into what happens below the…

SBT volym 112 (2018)

Häfte 1 1 Innehåll 2 Reflexion: Tankar om våren [Eva Waldemarson] 3 Catarina Rydin: Gnetales – ett litet fönster mot en svunnen värld The Gnetales – a small window onto a lost world 22 Sven G. Nilsson: Sjötåtelns ekologi vid den oreglerade Möckeln Ecology and population size of Deschampsia setacea at the large, unregulated Lake…

SBT volym 111 (2017)

Häfte 11 Innehåll3 Ledare: Trädveteraner behöver vårt skydd [Stefan Grundström]4 Mattias Iwarsson & Leena Lindén: Hängaplarna under lupp – prydnadsaplar med hängande grenar i Sverige och Finland Crab apples with hanging branches in Sweden and Finland16 Roger Svensson, Åke Berg, Lisel Hamring, Cecilia Rätz & Michal Zhmihorski: Slåtterhävd i kraftledningsgator – en 13-årig studie Mowing in power-line corridors – effects on vascular…

SBT volym 110 (2016)

Häfte 1 1 Innehåll3 Ledare: Botaniska gränssnitt [Stefan Grundström]4 Ingemar Jonasson: Artrika strandängar på Tjörn räddade från igenväxning Species-rich seashore pastures saved from overgrowing16 Ulla-Britt Andersson: Stjälkröksvampar i Sverige Tulostoma in Sweden24 Göran Mattiasson: Buskvicker – förekomst i Skåne under femtio år… Changes during the last 50 years for Vicia dumetorum in Skåne, southern­most Sweden33 Margareta Edqvist: Läget för tre sällsynta ormbunkar på Gotland Present status of Asplenium ceterach, A.…

SBT volym 109 (2015)

Häfte 1 1 Innehåll3 Ledare: Orkidéer – en port till botaniken4 Sven Hansson: Hur står det till med den svenska orkidéfloran? Sweden’s orchids today13 Joakim Ekman: Praktsporre funnen i Uppland Gymnadenia conopsea  subsp. densiflora  discovered in Uppland, southeast Sweden.17 Per Toräng: Kaffets arvsmassa kartlagd18 Anders Delin: Kan sötgräs överleva en kalavverkning? Erfarenheter under 30 år på sötgräsets svenska primärlokalCinna latifolia does not endure clear-cutting28 Kaj…

SBT volym 108 (2014)

Häfte 1 1 Innehåll 3 Ledare: Botaniken och nätet 4 Lars Hedenäs: Världens nordligaste lokaler för sandnäbbmossa The world’s most northern localities of Rhynchostegium megapolitanum 11 Christer Solbreck: Tulkörten och klimatet. Om nyttan av långa tidsserier Climate effects in a landscape-scale patch system of Vincetoxicum hirundinaria 18 Niina Sallmén: Lavfloran på aspar i Fiby urskog Lichens on aspen in Fiby urskog 26 Anneli Sandström, Per Milberg & Brita Svensson: Har…