Kategori: SBT-Arkiv

SBT häfte 1/2024

3 Mora Aronsson: Förändringens tid är här 4 Björn Aldén, Andreas Karlsson, Arne Lysell, Lars-Erik Magnusson, Emil V. Nilsson, Stefan Olander & Peter Ståhl: Notiser 14 Emil V. Nilsson: Det levande arvet från fäbodarna (se film kopplad till artikeln) 20 Jan Y. Andersson: Många rapporterade när grönpyrola var årets växt 24 Adam Bergner, Tommy Tyrberg,…

SBT häfte 4/2023

195 Mora Aronsson: Allt fler hotade arter och svampar 196 Anders Dalhberg, Martin Ekman, Erik Hansson, Sofia Lundell, Emil V. Nilsson och Katarina Stenman: Notiser 206 Emil V. Nilsson: Massblomning av ängsvädd efter 15 år 212 Erik Hansson: Läsarenkäten: fler artiklar om artbestämning i naturen 216 Jan Y. Andersson: Ligger igenväxning bakom få rapporter av…

SBT häfte 3/2023

131 Mora Aronsson: Invasiva främmande arter 132 Pär Eriksson, Erik Hansson, Emil V. Nilsson & Henrik Weibull: Notiser 142 Emil V. Nilsson: Åretruntbete i Danmark (läs den här). 150 Malin Max Nordgren: EU:s Natura 2000-områden ställer krav på Sverige 154 Christian Andersson: En botanisk promenad över Kuriska näset 160 Peter Ståhl: Botanikdagarna i Sörmland 166…

SBT häfte 2/2023

67 Mora Aronsson: Arter och utdöende på konferens 68 Ulla-Britt Andersson, Alistair Auffret, Patrik Engström, Kerstin Frostberg, Erik Hansson & Jan Plue: Notiser 78 Jan Thomas Johansson: 140 år med ”Kroken” 90 Hans Rydberg: Sörmland – ett blomsterrike i österled 94 Ove Eriksson & Matilda Arnell: Våra kulturlandskap har rötter i järnåldern 112 Sven G.…

SBT häfte 1/2023

3 Mora Aronsson: Nedskärningar hotar svensk natur 4 Cronberg, N. & Nilsson, E.V: Notiser 14 Emil V. Nilsson: Han är ängarnas förkämpe i Roslagen (länk till pdf) 20 Kaiko Leo Gustafsson & Malin Max Nordgren: Vi blev floraväktare till växternas försvar 24 Jan Y. Andersson: Kärrspira är årets växt 2023 28 Magnus Stenmark & Tove…

SBT häfte 1/2022

1 Innehåll 3 Mora Aronsson: Galantofiler och andra nördar 4-11 Aronsson, M., Glännman, J., Nilsson, E.V., Stridh, B. & Sundberg, S: Notiser 12 Emil V. Nilsson: Herbariet på Evolutionsmuseet (läs artikeln som pdf) 18 Jan Y. Andersson: Grönpyrola är årets växt 22 Ingvar Backéus: Det är långt mer än doften som gör skvattram unik (läs…

SBT 2021, vol 115

Häfte 1 1 Innehåll3 Mora Aronsson: Svensk nationalblomma4-11 Andersson, J.Y., Andersson, U.-B, Dahl, Å., Lönell, N., Nilsson, E.-V: Notiser (kortare texter).12 Emil V. Nilsson: Artfattigare ängar i Västergötland18 Gabrielle Rosquist: Livet frodas i sandiga marker (pdf)26 Kurs-Anders Johansson: Botanisera bland ängssvampar och orkidéer på Sotaliden (pdf)30 Mariette Manktelow & Anja Rautenberg: Hotet mot Linnés vilda växter (pdf, tabell med samtliga 530 Linnéarter i Microsoft Excel-format)42 Per Milberg,…