Kategori: SBT-Innehåll

SBT häfte 2/2023

67 Mora Aronsson: Arter och utdöende på konferens 68 Ulla-Britt Andersson, Alistair Auffret, Patrik Engström, Kerstin Frostberg, Erik Hansson & Jan Plue: Notiser 78 Jan Thomas Johansson: 140 år med ”Kroken” 90 Hans Rydberg: Sörmland – ett blomsterrike i österled 94 Ove Eriksson & Matilda Arnell: Våra kulturlandskap har rötter i järnåldern 112 Sven G.…

SBT häfte 1/2023

3 Mora Aronsson: Nedskärningar hotar svensk natur 4 Cronberg, N. & Nilsson, E.V: Notiser 14 Emil V. Nilsson: Han är ängarnas förkämpe i Roslagen (länk till pdf) 20 Kaiko Leo Gustafsson & Malin Max Nordgren: Vi blev floraväktare till växternas försvar 24 Jan Y. Andersson: Kärrspira är årets växt 2023 28 Magnus Stenmark & Tove…

SBT häfte 1/2022

1 Innehåll 3 Mora Aronsson: Galantofiler och andra nördar 4-11 Aronsson, M., Glännman, J., Nilsson, E.V., Stridh, B. & Sundberg, S: Notiser 12 Emil V. Nilsson: Herbariet på Evolutionsmuseet (läs artikeln som pdf) 18 Jan Y. Andersson: Grönpyrola är årets växt 22 Ingvar Backéus: Det är långt mer än doften som gör skvattram unik (läs…

SBT 2021, vol 115

Häfte 1 1 Innehåll3 Mora Aronsson: Svensk nationalblomma4-11 Andersson, J.Y., Andersson, U.-B, Dahl, Å., Lönell, N., Nilsson, E.-V: Notiser (kortare texter).12 Emil V. Nilsson: Artfattigare ängar i Västergötland18 Gabrielle Rosquist: Livet frodas i sandiga marker (pdf)26 Kurs-Anders Johansson: Botanisera bland ängssvampar och orkidéer på Sotaliden (pdf)30 Mariette Manktelow & Anja Rautenberg: Hotet mot Linnés vilda växter (pdf, tabell med samtliga 530 Linnéarter i Microsoft Excel-format)42 Per Milberg,…

SBT 2020, vol 114

Häfte 1 1 Innehåll3 Reflexion: Det började med farfars nattvioler [Emil V. Nilsson]4 Bengt Carlsson, Brita Svensson, Erik Ljungstrand, Torbjörn Lindell & Mats Thulin: Det är fjädersvingel som växer på Gotlands sandstränder Vulpia fasciculata found on sandy beaches on Gotland, SE Sweden. 9 Joakim Ekman: Taggkällört funnen som ny för Norden Montia fontana subsp. amporitana new for the Nordic countries. 12 Håkan Pleijel & Erik Ljungstrand: Grenig gräslilja…

SBT volym 113 (2019)

Häfte 11 Innehåll3 Reflexion: I Sterners fotspår mot en ny flora [Ulla-Britt Andersson]4 Thomas Karlsson & Magdalena Agestam: Nytt om nordiska kärlväxter 2015–2018 Novelties in the vascular plant flora of Norden during 2015–201846 Lars Hedenäs: Gömd och oftast glömd biodiversitet – en inblick i det som döljer sig under artnivån Hidden and often forgotten biodiversity – insights into what happens below the…

SBT volym 112 (2018)

Häfte 1 1 Innehåll 2 Reflexion: Tankar om våren [Eva Waldemarson] 3 Catarina Rydin: Gnetales – ett litet fönster mot en svunnen värld The Gnetales – a small window onto a lost world 22 Sven G. Nilsson: Sjötåtelns ekologi vid den oreglerade Möckeln Ecology and population size of Deschampsia setacea at the large, unregulated Lake…