Kategori: SBT-Innehåll

SBT volym 107 (2013)

Häfte 11 Innehåll  3 Ledare: Nytt år och nyaaktiviteter 4 Ingemar Jonasson: Försvinnandebohuslänska hagmarker och deras växter Disappearing seminatural grasslands in Bohuslän,southwestern Sweden 14 Thomas Karlsson: Nya namn pånordiska växter. 4. Vallmoväxter–jungfrulinsväxter Novelties inthe flora of Norden. 4. Papaveraceae–Polygalaceae 28 Jerry Skoglund: Misteln iVästerås Strong increase of Viscum album atits northern Swedish limit 42 Brita Svensson & Bengt Carlsson: Hur ska vi bevara tidigblommande ögontröster i degotländska ängena? Protecting early-flowering Euphrasia onGotland, southeast…

SBT volym 106 (2012)

Häfte 1 1 Ordföranden har ordet: Floraväktarna 25 år 2 Välkomna tillBotanikdagarna i Hälsingland! 3 Andreas Malmqvist, Martin Westberg, Svante Hultengren & LarsArvidsson: Daggigpunktsköldlav och punktsköldlav – gamla och nya bekantskaper i Sverige (Distributionof Punctelia jeckeri and P. subrudecta inSweden) 11 Ingvar Backéus: Grönlandsväxtvärld (Botanical notes from Greenland) 24 Sven Fransson: Lavdöd efterhögvatten (Flooding event kills epiphytic lichens) 32 Erik Ljungstrand: Glansbräken iSverige – ett tillägg (Asplenium adiantum-nigrum in Sweden –an addition) 35 Ingemar Jonasson: Turkisk vår (Turkishspring) 51…

SBT volym 105 (2011)

Häfte 1 1 Styrelsen har ordet: Botaniskåterväxt 2 Välkomna tillBotanikdagarna i sydvästra Uppland! 4 Svante Hultengren, Andreas Malmqvist & Lars Arvidsson: Mörk örlav och praktsköldlav – två för Sverige nyaoceaniska bladlavar (Hypotrachynaafrorevoluta and Parmotrema chinense – two oceanic,foliose lichens new to Sweden found in Sweden – at last) 9 Åke Widgren: Sjötåtel iSverige (Deschampsia setacea in Sweden) 14 Bengt Jonsell: Endemism blandsvenska kärlväxter (Endemism in the Swedish vascular flora) 27 Matti W.…

SBT volym 104 (2010)

Häfte 1 – PDF1 Ordföranden har ordet: Ett nytt år, ett nytt decennium! 2 Välkomna till Botanikdagarnai östra Småland! 3 Erik Ljungstrand: Röd andmatpåvisad i svensk natur (Lemnaturioniferafound in the wild in Sweden) 8 Per Wahlén: Röd andmatfunnen i Halland (Lemna turionifera found in Halland,southwestern Sweden) 9 Ingvar Claesson: Vityxne iGötaland – fem år med ett åtgärdsprogram (Pseudorchis albida in south Sweden) 18 Per Milberg & Karl-Olof Bergman: Evidensbaserad naturvård –…

SBT volym 103 (2009)

Häfte 11 Ordföranden har ordet: Gott slut och gott nytt! 2 Välkomna till Botanikdagarnai Jämtland! 3 Anna Knöppel: Risfibbla – nyart för Sverige (Chondrillajuncea – new for Sweden) 5 Mats Karström: Låsbräkenängeni Kåikul – effekter av återupptagen slåtter och skogsavverkning (Effects ofresumed mowing on a Botrychium-rich meadow) 13 Tore Mattsson & Alf Oredsson: Franskt björnbär och knölbjörnbär nya för Sverige (Rubusgillotii and R. tuberculatus new for Sweden) 24 Mikael Hedrén, Sofie Nordström & David…

SBT volym 102 (2008)

Häfte 1 1 Ordföranden har ordet: Jag ser fram emot ett spännande år! 2 Välkomna tillBotanikdagarna i Västergötland! 3 Sebastian Kirppu, Bengt Oldhammer & Janolof Hermansson: Långt broktagel trivs bäst i orörd höjdlägesskog (Bryoriatenuis indicates old-growth spruce forests at high altitudes) 5 Örjan Fritz: Unik lavflora ialléer vid Sperlingsholm i Halland (Unique lichen flora in avenues at Sperlingsholm,southwestern Sweden) 19 Åslög Dahl, Kjell Bolmgren & Ola…

SBT volym 101 (2007)

Häfte 1 1 Ordföranden har ordet: Ett sekel med botaniken 3 Nils Lundqvist: SvenskaBotaniska Föreningen 100 år (Svenska Botaniska Föreningen 100 years) 19 Bengt Jonsell: Svensk botaniskforskning under 1900-talet (Botanical research in Sweden in the 20th century) 55 Jenny Beckman: Amatörbotanikens1900-tal (Amateur botany in twentieth-century Sweden) 65 Anders Bohlin: Vegetations-och floraförändringar under 1900-talet (Changes in vegetation and flora in Sweden duringthe 20th century)  Häfte 2 – PDF81 Ordföranden…

SBT volym 100 (2006)

Häfte 1 1 Ordföranden har ordet: Ett nytt år 2 Välkomna till Botanikdagarnai Bohuslän! 3 Karin Bohlin: Olikafärgformer hos kattfot (Different colour forms in Antennariadioica) 5 Daniel Larson & Eva Willén: Främmande och invasionsbenägna vattenväxter iSverige (Non-indigenous and invasive water plants inSweden) 16 Ebbe Zachrisson: Sommarnunneörtenpå Gräsö (Capnoides sempervirens on Gräsö, NEUppland) 19 Torbjörn Tyler: Om konsten attbeskriva och bestämma en fibbla (On the art of describing and identifying a speciesofHieracium) 34 Thomas…

SBT volym 99 (2005)

Häfte 1 – PDF1 Ordföranden har ordet: Ett nytt spännande år 2 Välkomna till Botanikdagarnai Medelpad! 4 Ingemar Jonasson: Vitnoppaåterfunnen i Norden (Pseudognaphalium luteoalbum is again a member ofthe Nordic flora) 7 Lars Olof Björn & Nils G. Ekelund: Dinoflagellater – hopplock från livets smörgåsbord (Dinoflagellates– collections from the smorgasbord of the living world) 17 Kristoffer Stighäll: Dvärglåsbräken på ny lokal i Roslagens skärgård (New Swedishlocality for…

SBT volym 98 (2004)

Häfte 1 1 Ordföranden har ordet: Botanikens ställning stärks 2 Välkomna till Botanikdagarnai Örebro län 3 Eva Jansson & Jens Weibull: Om POM – Programmet för odlad mångfald (POM – Sweden’snational programme for plant genetic resources) 10 Eva Jansson & Karin Persson: Mor Annas lökar öppnar för vetenskapen. Sverigesnarcisser inventeras (An inventory of Swedish Narcissus) 21 Karin Martinsson: Inventering ochidentifiering av gamla pelargoner (Collecting and identifying old cultivars of Pelargonium×hortorum) 31…