Kategori: SBT-Innehåll

SBT volym 112 (2018)

Häfte 1 1 Innehåll 2 Reflexion: Tankar om våren [Eva Waldemarson] 3 Catarina Rydin: Gnetales – ett litet fönster mot en svunnen värld The Gnetales – a small window onto a lost world 22 Sven G. Nilsson: Sjötåtelns ekologi vid den oreglerade Möckeln Ecology and population size of Deschampsia setacea at the large, unregulated Lake…

SBT volym 111 (2017)

Häfte 11 Innehåll3 Ledare: Trädveteraner behöver vårt skydd [Stefan Grundström]4 Mattias Iwarsson & Leena Lindén: Hängaplarna under lupp – prydnadsaplar med hängande grenar i Sverige och Finland Crab apples with hanging branches in Sweden and Finland16 Roger Svensson, Åke Berg, Lisel Hamring, Cecilia Rätz & Michal Zhmihorski: Slåtterhävd i kraftledningsgator – en 13-årig studie Mowing in power-line corridors – effects on vascular…

SBT volym 110 (2016)

Häfte 1 1 Innehåll3 Ledare: Botaniska gränssnitt [Stefan Grundström]4 Ingemar Jonasson: Artrika strandängar på Tjörn räddade från igenväxning Species-rich seashore pastures saved from overgrowing16 Ulla-Britt Andersson: Stjälkröksvampar i Sverige Tulostoma in Sweden24 Göran Mattiasson: Buskvicker – förekomst i Skåne under femtio år… Changes during the last 50 years for Vicia dumetorum in Skåne, southern­most Sweden33 Margareta Edqvist: Läget för tre sällsynta ormbunkar på Gotland Present status of Asplenium ceterach, A.…

SBT volym 109 (2015)

Häfte 1 1 Innehåll3 Ledare: Orkidéer – en port till botaniken4 Sven Hansson: Hur står det till med den svenska orkidéfloran? Sweden’s orchids today13 Joakim Ekman: Praktsporre funnen i Uppland Gymnadenia conopsea  subsp. densiflora  discovered in Uppland, southeast Sweden.17 Per Toräng: Kaffets arvsmassa kartlagd18 Anders Delin: Kan sötgräs överleva en kalavverkning? Erfarenheter under 30 år på sötgräsets svenska primärlokalCinna latifolia does not endure clear-cutting28 Kaj…

SBT volym 108 (2014)

Häfte 1 1 Innehåll 3 Ledare: Botaniken och nätet 4 Lars Hedenäs: Världens nordligaste lokaler för sandnäbbmossa The world’s most northern localities of Rhynchostegium megapolitanum 11 Christer Solbreck: Tulkörten och klimatet. Om nyttan av långa tidsserier Climate effects in a landscape-scale patch system of Vincetoxicum hirundinaria 18 Niina Sallmén: Lavfloran på aspar i Fiby urskog Lichens on aspen in Fiby urskog 26 Anneli Sandström, Per Milberg & Brita Svensson: Har…

SBT volym 107 (2013)

Häfte 11 Innehåll  3 Ledare: Nytt år och nyaaktiviteter 4 Ingemar Jonasson: Försvinnandebohuslänska hagmarker och deras växter Disappearing seminatural grasslands in Bohuslän,southwestern Sweden 14 Thomas Karlsson: Nya namn pånordiska växter. 4. Vallmoväxter–jungfrulinsväxter Novelties inthe flora of Norden. 4. Papaveraceae–Polygalaceae 28 Jerry Skoglund: Misteln iVästerås Strong increase of Viscum album atits northern Swedish limit 42 Brita Svensson & Bengt Carlsson: Hur ska vi bevara tidigblommande ögontröster i degotländska ängena? Protecting early-flowering Euphrasia onGotland, southeast…

SBT volym 106 (2012)

Häfte 1 1 Ordföranden har ordet: Floraväktarna 25 år 2 Välkomna tillBotanikdagarna i Hälsingland! 3 Andreas Malmqvist, Martin Westberg, Svante Hultengren & LarsArvidsson: Daggigpunktsköldlav och punktsköldlav – gamla och nya bekantskaper i Sverige (Distributionof Punctelia jeckeri and P. subrudecta inSweden) 11 Ingvar Backéus: Grönlandsväxtvärld (Botanical notes from Greenland) 24 Sven Fransson: Lavdöd efterhögvatten (Flooding event kills epiphytic lichens) 32 Erik Ljungstrand: Glansbräken iSverige – ett tillägg (Asplenium adiantum-nigrum in Sweden –an addition) 35 Ingemar Jonasson: Turkisk vår (Turkishspring) 51…

SBT volym 105 (2011)

Häfte 1 1 Styrelsen har ordet: Botaniskåterväxt 2 Välkomna tillBotanikdagarna i sydvästra Uppland! 4 Svante Hultengren, Andreas Malmqvist & Lars Arvidsson: Mörk örlav och praktsköldlav – två för Sverige nyaoceaniska bladlavar (Hypotrachynaafrorevoluta and Parmotrema chinense – two oceanic,foliose lichens new to Sweden found in Sweden – at last) 9 Åke Widgren: Sjötåtel iSverige (Deschampsia setacea in Sweden) 14 Bengt Jonsell: Endemism blandsvenska kärlväxter (Endemism in the Swedish vascular flora) 27 Matti W.…

SBT volym 104 (2010)

Häfte 1 – PDF1 Ordföranden har ordet: Ett nytt år, ett nytt decennium! 2 Välkomna till Botanikdagarnai östra Småland! 3 Erik Ljungstrand: Röd andmatpåvisad i svensk natur (Lemnaturioniferafound in the wild in Sweden) 8 Per Wahlén: Röd andmatfunnen i Halland (Lemna turionifera found in Halland,southwestern Sweden) 9 Ingvar Claesson: Vityxne iGötaland – fem år med ett åtgärdsprogram (Pseudorchis albida in south Sweden) 18 Per Milberg & Karl-Olof Bergman: Evidensbaserad naturvård –…

SBT volym 103 (2009)

Häfte 11 Ordföranden har ordet: Gott slut och gott nytt! 2 Välkomna till Botanikdagarnai Jämtland! 3 Anna Knöppel: Risfibbla – nyart för Sverige (Chondrillajuncea – new for Sweden) 5 Mats Karström: Låsbräkenängeni Kåikul – effekter av återupptagen slåtter och skogsavverkning (Effects ofresumed mowing on a Botrychium-rich meadow) 13 Tore Mattsson & Alf Oredsson: Franskt björnbär och knölbjörnbär nya för Sverige (Rubusgillotii and R. tuberculatus new for Sweden) 24 Mikael Hedrén, Sofie Nordström & David…