Kategori: SBT-Innehåll

SBT volym 102 (2008)

Häfte 1 1 Ordföranden har ordet: Jag ser fram emot ett spännande år! 2 Välkomna tillBotanikdagarna i Västergötland! 3 Sebastian Kirppu, Bengt Oldhammer & Janolof Hermansson: Långt broktagel trivs bäst i orörd höjdlägesskog (Bryoriatenuis indicates old-growth spruce forests at high altitudes) 5 Örjan Fritz: Unik lavflora ialléer vid Sperlingsholm i Halland (Unique lichen flora in avenues at Sperlingsholm,southwestern Sweden) 19 Åslög Dahl, Kjell Bolmgren & Ola…

SBT volym 101 (2007)

Häfte 1 1 Ordföranden har ordet: Ett sekel med botaniken 3 Nils Lundqvist: SvenskaBotaniska Föreningen 100 år (Svenska Botaniska Föreningen 100 years) 19 Bengt Jonsell: Svensk botaniskforskning under 1900-talet (Botanical research in Sweden in the 20th century) 55 Jenny Beckman: Amatörbotanikens1900-tal (Amateur botany in twentieth-century Sweden) 65 Anders Bohlin: Vegetations-och floraförändringar under 1900-talet (Changes in vegetation and flora in Sweden duringthe 20th century)  Häfte 2 – PDF81 Ordföranden…

SBT volym 100 (2006)

Häfte 1 1 Ordföranden har ordet: Ett nytt år 2 Välkomna till Botanikdagarnai Bohuslän! 3 Karin Bohlin: Olikafärgformer hos kattfot (Different colour forms in Antennariadioica) 5 Daniel Larson & Eva Willén: Främmande och invasionsbenägna vattenväxter iSverige (Non-indigenous and invasive water plants inSweden) 16 Ebbe Zachrisson: Sommarnunneörtenpå Gräsö (Capnoides sempervirens on Gräsö, NEUppland) 19 Torbjörn Tyler: Om konsten attbeskriva och bestämma en fibbla (On the art of describing and identifying a speciesofHieracium) 34 Thomas…

SBT volym 99 (2005)

Häfte 1 – PDF1 Ordföranden har ordet: Ett nytt spännande år 2 Välkomna till Botanikdagarnai Medelpad! 4 Ingemar Jonasson: Vitnoppaåterfunnen i Norden (Pseudognaphalium luteoalbum is again a member ofthe Nordic flora) 7 Lars Olof Björn & Nils G. Ekelund: Dinoflagellater – hopplock från livets smörgåsbord (Dinoflagellates– collections from the smorgasbord of the living world) 17 Kristoffer Stighäll: Dvärglåsbräken på ny lokal i Roslagens skärgård (New Swedishlocality for…

SBT volym 98 (2004)

Häfte 1 1 Ordföranden har ordet: Botanikens ställning stärks 2 Välkomna till Botanikdagarnai Örebro län 3 Eva Jansson & Jens Weibull: Om POM – Programmet för odlad mångfald (POM – Sweden’snational programme for plant genetic resources) 10 Eva Jansson & Karin Persson: Mor Annas lökar öppnar för vetenskapen. Sverigesnarcisser inventeras (An inventory of Swedish Narcissus) 21 Karin Martinsson: Inventering ochidentifiering av gamla pelargoner (Collecting and identifying old cultivars of Pelargonium×hortorum) 31…

SBT volym 97 (2003)

Häfte 1 1 Ordföranden har ordet: Året som kommer – Natura 2000 2 Välkomna till Botanikdagarnai Norrbotten! 3 Birgitta Herloff: Floraförändringari Göteborgs södra skärgård under 1900-talet (Floristic changes during the twentieth century inthe southern archipelago of Göteborg, SW Sweden) 15 Stig Högström: Fagerrönn påGotland (Sorbus meinichii s. lat. on the Baltic island ofGotland) 22 Botanisk litteratur: Frukter från främmande länder 24 Botanisk litteratur: Illustrated flora of Nordic liverworts…

SBT volym 96 (2002)

Häfte 1 1 Ordföranden har ordet: Året som kommer 2 Välkomna till Botanikdagarnai Skåne! 3 Bengt Oldhammer: Sverigesrikaste kända lokal för varglav ligger i Dalarnas fjällskog (The richestknown Swedish locality forLetharia vulpina) 8 Håkan Slotte: Glimtar avgamla svenska odlingslandskap i Transsylvanien (Glimpses ofthe historical Swedish agricultural landscape in Transylvania) 18 Torbjörn Tyler: Utbredningskartorför hökfibblor i södra Götaland. I. Skogsfibblor (Distribution maps for south Swedish microspecies of Hieracium. I. H.…