Kategori: Tips

Grattis Floraväktarna: Årets miljöhjälte!

Floraväktarna har idag mottagit WWF-priset Årets Miljöhjälte.

Sofia Lund som är nationell samordnare för verksamheten kommenterar dagens ceremoni: ”Så roligt att Floraväktarnas insats uppmärksammas på det här sättet! Det är en boost för floraväktare och botaniska föreningar runt om i landet. De som år efter år besöker kända växtplatser för hotade växter och räknar plantor. Och letar efter nya växtplatser för arter som är dåligt kända.”

Medlemsbrev 2020-2

SVENSKA BOTANISKA FÖRENINGEN OCH FRAMTIDEN
Under årets föreningskonferens väcktes tankar och idéer som styrelsen har arbetat vidare med.
Läs mer om detta och annat i vårt nyhetsbrev

Ängens dag – Första helgen i augusti

Den första helgen i augusti varje år firar Naturskyddsföreningen ”Ängens dag”. Föreningen slår ängar och samtidigt ett slag för mångfalden av ängsväxter, fjärilar och bin. Medlemmar runt om i landet arbetar ideellt med att sköta ängs- och hagmarker som annars skulle växa igen. På många platser kombineras slåtter med musik och fest i det gröna under Ängens dag.