Kategori: Villkor

Resevillkor Botanikdagarna 2022

Resevillkor Botanikdagarna är en föreningsresa som arrangeras av medlemmar för medlemmar. För att anmäla ditt intresse och kunna följa med på Botanikdagarna måste du vara medlem i Svenska Botaniska Föreningen. Anmälan och platsbesked Intresseanmälan är öppen 14:e mars till 3:e april. Besked om plats lämnas så snart vi kan men kan dröja till efter sista…

Botanikkurs 2022

Alla medlemmar hälsas välkomna till Botanikdagarna på Öland 29 juni–3 juli 2022.
2022 år blir det tredje gången som botanikdagarna ägnas åt Öland och dess unika flora. Vi kommer att bo på sydvästra Öland i Kastlösa. Våra exkursionsmål kommer bland annat att visa oss Stora alvaret, sandstäpp, ädellövskog, orkidékärr, allmogeåkrar och betade strand­ängar. Alla lokaler är lättgångna men du får vara beredd att gå 2–4 km och klättra över stättor. På kvällarna blir det kortare föredrag och för den som orkar finns mycket trevligt att uppleva alldeles nära vårt boende.