Corona-info

Gällande Botanikdagana och resan till Nordkalotten.

För närvarande arbetar vi för att resan till Nordkalotten ska kunna genomföras som planerat.

Då det i dagsläget är osäkert hur situationen kring Corona ser ut i sommar, avvaktar med beslut om hur vi ska göra tills vi har mer information.
Beslut om hur vi gör med resan till Nordkalotten kommer i juni.

Vi kommer där med även avvakta med att skicka ut avierna för deltagaravgifterna, tills vi vet mer.

2020-03-18