Domstolen stoppar planerna på nya kalkbrott i Bästeträsk

Nordkalk ville öppna ett nytt, stort kalkbrott i hjärtat av Bästeträskområdet på norra Gotland i den blivande nationalparken med världsunika naturvärden. Konflikten mellan naturbevarande och exploatering har pågått under 13 år. Processen är i svensk naturvård och svenskt rättsväsende fullständigt unik. Dagens dom den 11 september 2018, den 3:e från Mark- och miljööverdomstolen, sätter stopp för Nordkalks och SMA Minerals täktplaner.

Svenska Botaniska Föreningen har sedan 2005 aktivt arbetat för att skydda marken kring Bästeträsk för att skapa förutsättningar för staten att bilda nationalpark – ta del av händelserna i ”Nationalparken Bästeträsk”, De första tio åren 2005-2015 samt Epilogen 2015-2018 hittar du på www.svenskbotanik.se

Nationalparken Bästeträsk – Nationalpark eller kalkbrott