De vilda blommornas dag

 17 juni 2018

 

 


De vilda blommornas dag är Sveriges, och Nordens, mest omfattande officiella blomstervandring.

Under en och samma dag går tusentals människor på blomstervandringar i Sverige, Norge, Finland, Island, Danmark och samt de därtill hörande Färöarna och Grönland.

Denna dag ges människor möjlighet att gå ut på blomstervandring, där vi tittar på och lär oss om våra vilda växter och upplever naturen i vår närhet.

De vilda blommornas dag  är ett samnordiskt arrangemang mellan de nationella botaniska föreningarna.
Ända sedan starten i Sverige, den 9 juni 2002, står Svenska Botaniska Föreningen som huvudarrangör.  SBF samverkar med regionala och lokala föreningar, organisationer, och enskilda botanister i hela vårt avlånga land för att det ska finnas vandringar i hela landet.
Den sker en söndag i juni varje år, och tillägnas Nordens vilda flora.

Syftet med De Vilda Blommornas Dag är att bjuda in människor till vandringar i blommornas värld, så att vi tillsammans kan uppleva, njuta och bekanta oss med den mångfald av vilda växter som finns i vår närhet. På så vis kan vi skapa ett större intresse för vår flora och lyfta fram botaniken.

Kom som du är!
Tag gärna med fika och kläder efter väder. Inga förkunskaper är nödvändiga, det kostar inget att delta.Vandringar 2018

Namn på vandring Fäbods i Östansjö, artrik slåtteräng
Medarrangör/Lokal arrangör Naturskyddsföreningen i Hofors-Torsåker
Samlingsplats Lidl Hofors, Handelbanken Torsåker
Tid Hofors 10.00, Torsåker 10.15
Mer information

Ängen vid Fäbods är en av länets artrikaste. Den är mycket vackert belägen vid Fäbodsjön med Gjusberget i bakgrunden. Marken har en mycket lång kontinuitet i hävden. Det handlar om minst 200 år, kanske mer. För tillfället pågår en process som förhoppningsvis slutar med att ängen blir naturreservat. Under de senaste 26 åren har Naturskyddsföreningen i Hofors-Torsåker hjälpt till med slåttern här under en halvdag. Det stora jobbet med hävden har gjorts av markägaren Arne Persson.

Några exempel på vad vi kan se är jungfrfulin, brudsporre, ängshavre, stortimjan, darrgräs, kattfot och blåsuga.

Ta med fika för en rast i grönskan.

Namn på ansvarig ledare Barbro Risberg
Telefon till ansvarig ledare 076.1382900
Landskap Gästrikland


Varumärkesskydd
De vilda blommornas dag är ett varumärkesskyddat arrangemang . Vi vill inför kommande vandringar  påminna om nedanstående.

Vem som helst får anordna en exkursion med namnet De vilda blommornas dag om man iakttar följande:

1) Anmäl vandringarna till SBF:s hemsida.
2) Vandringen ska ske på det datum som bestämts av SBF (tillsammans med de övriga botaniska riksföreningarna i Norden).
3) Ange SBF som medarrangör vid annonseringen eller under vandringen.
4) Vandringarna ska vara gratis för deltagarna.