Finlands vedartade växter

”Illustrationer ger bra artbestämningshjälp, och med en översättningstjänst kan man komma en bit på väg med texterna om varje växt.”

TEXT: NIINA SALLMÉN

Recensionen är publicerad i Svensk Botanisk Tidskrift nummer 4 (2021). Klicka här för att få reda på hur du kan bli medlem i Svenska Botaniska Föreningen och få tidskriften hem till dig.


Nu har boken om Finlands vedväxter, Finlands vedartade flora (Suomen puu- ja pensaskasvio), kommit ut i en ny, uppdaterad, utgåva. Finlands vedartade flora tar upp alla inhemska eller i landet odlade vedartade växter – träd, buskar, ris men även vedartade örter som till exempel backtimjan.

Denna utgåva innehåller många fler växter än tidigare, boken behandlar 1300 taxa och nästan lika många sorter. Eftersom mycket har hänt sedan 1992 då förra utgåvan kom ut har boken uppdaterade utbredningskartor, vetenskapliga namn och taxonomi.

Alla växter beskrivs utförligt till utseendet, och ofta finns en illustration av blad, grenar, bär, frukter eller kottar. Bilderna är enkla svartvita skisser, men de är tydliga och natur trogna. Tyvärr finns inte illustrationer till alla växter. För varje växt anges även om den är fridlyst eller om användningen är på annat sätt begränsad, och även rekommendation för hur man kan använda den i odling och i vissa fall odlingsråd. Det anges även för varje växt om den är giftig, ätlig eller om det är en invasiv art som riskerar att förvildas och sprida sig vid plantering.

Suomen puu- ja pensaskasvio. Väre H. m.fl.(red.). Dendrologiska Sällskapet. ISBN: 978-951-96667-4-1. 552 sidor. Kan köpas på finländsk nätbokhandel för 48 euro.

För varje art finns flera typer av utbredningskartor. Dels visas var i världen växten  mer har sitt naturliga utbredningsområde, dels visas utbredning inom Finland. De sistnämnda utbredningskartorna är uppdelade i två typer: en karta som visar var i Finland växten förekommer naturligt, med angivelse både för om den är inhemsk eller inkommen, och för om den förekommer allmänt eller sällsynt. Den andra typen av karta visar var i Finland växten förekommer odlad, och hur härdig den är.

Det finns ett register med vetenskapliga och svenska namn, men i övrigt är boken skriven på finska. Kan man facktermerna på finska kan man säkerligen njuta av de mycket detaljerade beskrivningarna, men för mig som bara klarar mig till vardags med finskan var det många ord som gick mig förbi, och som inte går att översätta med vanligt lexikon.

Dock finns det flera användningsområden även för svensktalande, som har nämnts ovan. Illustrationerna ger bra artbestämningshjälp, och med en över-sättningstjänst kan man också komma en bit på väg med texterna om varje växt. Utbredningskartorna och noteringarna om invasivitet är förstås också intressanta och givande.