Flora från norr

”Den kommer säkerligen att inspirera botanik- och naturintresserade att själva vilja uppleva Pite lappmarks-området, med dess mångfacetterade flora och naturmiljöer.”

TEXT: JAN Y. ANDERSSON

Recensionen är publicerad i Svensk Botanisk Tidskrift nummer 2 (2020). Klicka här för att få reda på hur du kan bli medlem i Svenska Botaniska Föreningen och få tidskriften hem till dig.


Boken Tio år med floran i Pite lappmark kom nyligen ut. Den kommer säkerligen att inspirera botanik- och naturintresserade att själva vilja uppleva Pite lappmarksområdet, med dess mångfacetterade flora och naturmiljöer. Boken är rikt illustrerad med över 500 vackra foton av både växter och växtmiljöer.

Boken sammanfattar det inventerings-arbete som Föreningen Pite lappmarks flora har bedrivit under tio år, 2007–2017. Floraprovinsen Pite lappmark inkluderar här Arjeplogs och Arvidsjaurs kommuner, som totalt täcker en area av 206 kvadratmil.

Tio år med floran i Pite lappmark. Fakta och upplevelser i Arjeplog och Arvidsjaur.
E. Arvidson & C. Nordgren 2019. Midsommar förlag, Arjeplog. ISBN 978-91-977549-3-4. 260 sidor. Boken kostar 250 kr och kan köpas genom Föreningen Pite lappmarks flora (länk).

Boken är inte en områdesflora av det slag som varit standard under de senaste decennierna. Under inventeringen har man istället registrerat växtfynden löpande i Artportalen. Detta har fördelen att man enkelt kan uppdatera vid behov, och att även andra botanisters inlagda fynd kan komplettera bilden, även framåt i tiden. I slutet av boken finns en artlista över alla arter som noterats under inventeringen, antal rutor de påträffats i, och med hänvisningar till eventuellt foto i boken. 

Boken ger en översikt över projektet och dess organisation, och av områdets geologi och mångskiftande växtmiljöer. De många inventeringslägren presenteras av ett tjugotal inventerare som med egna ord förmedlar sina upplevelser. Ett kapitel med ett tjugotal besöksmål kommer säkert att uppskattas av dem som på egen hand vill utforska området och få tips.

Under inventeringen för Pite lappmarks flora fick kunniga botanister bo i tält i en vacker fjällmiljö.

Vad hade kunnat vara bättre? Boken innehåller några tryckfel i den löpande texten, men även något besöksmål är inprickat på fel ställe i kartan. Det hade också varit en stor fördel om besöksmålen varit koordinatsatta. Kartorna är översiktliga och det kan vara svårt för den utsocknes att hitta till rätt plats enbart genom en beskrivning i ord. En liten detaljkarta för varje besöksmål med vägar och intressant natur hade dessutom varit önskvärt!