Floraväktarläger i Jämtland

Kategori: Nyheter

Foto: Staffan Åström

Floraväktarna inbjuder till årets läger i Jämtland, vi kommer bo på Birka folkhögskola som ligger strax nordväst om Östersund.
Vi kommer eftersöka guckusko – som just i Jämtland kanske har världens högsta täthet i det enda landet i EU där arten har gynnsam bevarandestatus och inte är rödlistad. Guckusko växer i kalkrika, spännande miljöer med en del andra orkidéer, svart trolldruva, jämtstarr, myrull, tagelstarr, huvudstarr, östersjötåg, axag, trådfräken och en massa annat.
Vi samlas den 14:e på kvällen för att sedan vara ute i fält den 15-18 juni. Du bör ha viss fältvana i att eftersöka arter, är du en erfaren floraväktare är det i år ett extra plus. Vissa turer kommer vara lite längre och tuffare andra lite mera lättillgängliga. Tålamod är nog bra att ha med sig!
Floraväktarna står för boendekostnader samt resekostnader under fältdagarna. Viss ersättning kommer troligen också kunna ges för resa till och från Östersund.
För mer information kontakta margareta.edqvist@svenskbotanik.se
Anmälan senast 15 april, men anmäl dig gärna tidigare eftersom antalet platser är begränsat

Foto: Åsa Lundqvist

Comments are closed.