Floraväktarna - Tabell

Svenskt namn Vetenskapligt namn RK2005 PDF
Svenskt namn Vetenskapligt namn RK2005 PDF
Bottnisk malört (bottenviksmalört) Artemisia campestris ssp. bottnica NT Visa PDF
Brandnäva Geranium lanuginosum EN Visa PDF
Brunkulla Gymnadenia nigra EN Visa PDF
Cypresslummer Diphasiastrum tristachyum VU Visa PDF
Drakblomma Dracocephalum ruyschiana EN Visa PDF
Dvärgjohannesört Hypericum humifusum EN Visa PDF
Dvärglåsbräken Botrychium simplex EN Visa PDF
Finnögontröst Euphrasia rostkoviana ssp. fennica EN Visa PDF
Fjällvallmo Papaver radicatum ssp. Hyperboreum EN Visa PDF
Fjällviva Primula scandinavica EN Visa PDF
Flytsvalting Luronium natans EN Visa PDF
Fältgentiana Gentianella campestris VU Visa PDF
Grusnejlika Gypsophila muralis EN Visa PDF
Grådådra Alyssum alyssoides VU Visa PDF
Guckusko Cypripedium calceolus LC Visa PDF
Gulyxne Liparis loeselii NT Visa PDF
Hartmansstarr Carex hartmanii VU Visa PDF
Hårginst Genista pilosa NT Visa PDF
Hällebräcka Saxifraga osloënsis NT Visa PDF
Kalkbräken Gymnocarpium robertianum VU Visa PDF
Kalkkrassing Sisymbrium supinum NT Visa PDF
Kalvnos Misopates orontium EN Visa PDF
Kattmynta Nepeta cataria EN Visa PDF
Klibbveronika Veronica triphyllos VU Visa PDF
Klockgentiana Gentiana pneumonanthe VU Visa PDF
Klubbfibbla Arnoseris minima EN Visa PDF
Klådris Myricaria germanica EN Visa PDF
Knottblomster Microstylis monophyllos VU Visa PDF
Korndådra Neslia paniculata VU Visa PDF
Kustgentiana Gentianella baltica EN Visa PDF
Källgräs Catabrosa aquatica VU Visa PDF
Ljungögontröst Euphrasia micrantha VU Visa PDF
Luddvedel Oxytropis pilosa EN Visa PDF
Luddvårlök Gagea villosa VU Visa PDF
Martorn Eryngium maritimum EN Visa PDF
Mosippa Pulsatilla vernalis VU Visa PDF
Myrbräcka Saxifraga hirculus VU Visa PDF
Nipsippa Pulsatilla patens NT Visa PDF
Norna Calypso bulbosa NT Visa PDF
Nålkörvel Scandix pecten-veneris EN Visa PDF
Ostronört Mertensia maritima EN Visa PDF
Piggfrö Lappula squarrosa EN Visa PDF
Riddarsporre Consolida regalis NT Visa PDF
Ryl Chimaphila umbellata VU Visa PDF
Röd skogslilja (rödsyssla) Cephalanthera rubra NT Visa PDF
Sanddådra Camelina microcarpa VU Visa PDF
Sandnejlika Dianthus arenarius EN Visa PDF
Skogsklocka Campanula cervicaria NT Visa PDF
Smalbladig lungört Pulmonaria angustifolia EN Visa PDF
Småsvalting Alisma wahlenbergii EN Visa PDF
Smällvedel Astragalus penduliflorus EN Visa PDF
Spindelört Thesium alpinum NT Visa PDF
Spjutsporre Kickxia elatine EN Visa PDF
Stickelfrö Lappula deflexa VU Visa PDF
Stor låsbräken Botrychium virginianum VU Visa PDF
Stor ögontröst Euphrasia rostkoviana ssp. rostkoviana EN Visa PDF
Strandviva Primula nutans NT Visa PDF
Sumpviol Viola uliginosa VU Visa PDF
Sötgräs Cinna latifolia NT Visa PDF
Timjansnyltrot Orobanche alba NT Visa PDF
Toppjungfrulin Polygala comosa VU Visa PDF
Venhavre Trisetum subalpestre NT Visa PDF
Vit kattost Malva pusilla VU Visa PDF
Vityxne Pseudorchis albida EN Visa PDF
Åkerfibbla Hypochoeris glabra EN Visa PDF
Åkermadd Sherardia arvensis VU Visa PDF
Åkerranunkel Ranunculus arvensis VU Visa PDF
Ärtvicker Vicia pisiformis EN Visa PDF
Ävjepilört Persicaria foliosa VU Visa PDF