Svenska Botaniska Föreningen

 är en ideell rikstäckande förening för alla som är intresserade av botanik.

Vi ger ut två tidskrifter, Svensk Botanisk Tidskrift och Vilda Växter samt publicerar botanisk litteratur.

Vi anordnar årliga botanikdagar i något av Sveriges vackra landskap, botaniska resor och exkursioner samt “De vilda blommornas dag” tillsammans med de botaniska föreningarna i Norden.

Floraväkteriet som är en övervakning av rödlistade växter i Sverige är också en del av vår verksamhet.

Vi svarar även på frågor om botanik, skriver yttranden i nationellt viktiga floravårdsärenden och informerar om lokala botaniska föreningar i Sverige.