Föreningskonferens 2012

Svenska Botaniska Föreningens föreningskonferens
Tema: Floraväktarna 25 år
3-4 mars 2012

Plats: Evolutionsbiologiskt Centrum, Norbyvägen 14, Uppsala

Lördag 3 mars

9.30 Kaffe
10.00Välkommen, ordförande Margareta Edqvist
10.15”Från dagar med Nils Dahlbeck föddes floraväktarna”
Torleif Ingelög
10.30 Floraväkteri, från Gotland till Artportalen
Mora Aronsson
11.00 Samverkan om artdata för att bevara biologisk mångfald
Helena Rygne, Länsstyrelsen Örebro och
Per Flodin, Länsstyrelsen Södermanland
11.45 Lunch
13.00 Kan gullstånds hålla stånd? – Kjell-Arne Olsson
13.45Fjällfloraövervakning i Norrbotten 2004-2010
Mariell Vikström, Länsstyrelsen Norrbotten
14.30 Kaffe
15.00 Föreningsinformation, Vägen framåt, Växtatlas, Årets växt…….
16.00Årsmöte, guldlupp
18.00 Eftersits på ………..

Söndag 4 mars

09.00 Mosippelokaler återskapas i Örebro län –
Glädje och bekymmer vid övervakning och
räddningsinsatser – Arne Holmer
09.45 Bästeträsk – nationalpark eller kalkbrott? – Bo Göran Johansson
10.30 Kaffe

11.00 
ÅGP och ideell naturvård -erfarenheter från Halland 
Kill Persson
11.45Floraväktarna – Margareta Edqvist
12.15 Bohusläns flora – Evastina Blomgren
13.00 Lunch