Föreningskonferens 2014

Föreläsningsmaterial/Presentationer

Sveriges naturtyper – Hur mår våra biotoper och växtarter?  Sebastian Sundberg, Artdatabanken
Sandmarkernas arter och vegetationGabrielle Rosquist, Länsstyrelsen Skåne
Resultat från arbete med åtgärdsprogram för hotade växtarter och naturtyper Maano Aunapuu, Naturvårdsverket
”Svartelistan” – Norges svartlistade kärlväxterKristina Bjureke,
Naturhistorisk Museum, Universitet i Oslo
Resultat av 2013 års Floraväktarverksamhet Margareta Edqvist, Floraväktarna, Svenska Botaniska Föreningen
Gotlands floraJörgen Petersson, Gotlands Botaniska Förening
Gotlands flora del 1 av 5
Gotlands flora del 2 av 5
Gotlands flora del 3 av 5
Gotlands flora del 4 av 5
Gotlands flora del 5 av 5