Föreningskonferens 2019

16 –17 mars 2019 på Clarion Hotel Gillet, Uppsala

Helgen den 16-17 mars 2019 hälsas alla välkomna till en av årets botaniska höjdpunkter – föreningskonferensen!

Foto: Thomas Gunnarsson

Mottot för konferensen är Natur och kultur. Ingen miljö i dagens Sverige är opåver­kad av människan. Men rätt utformad skötsel kan gynna den biologiska mångfalden.Många växter är anpassade till naturliga fodermarker, och för­svinner när hävden upphör. Förr var dessutom skogsbete och myrslåtter viktigt och åtskilliga nutida biotoper är präglade av det, till exempel vid fäbodar.

För att skapa livsrum för hävdgynnade växter behövs mer kunskap om arternas ekologi och om hur skötsel och markutnyttjande gick till förr. Nya hävdade biotoper i det moderna samhället, till exempel vägkan­ter, kraftledningsgator, golfbaneruffar och flygfält, bör anpassas till arternas behov. Vidare bör man försöka skapa en ”grön infrastruktur”, ett nätverk av sammanhängande naturområ­den. Natur och kultur kan främja varandra, men för detta krävs samordning och kunskap.

Ett flertal föreläsare kommer att berätta om olika aspekter kring Natur och kultur. Programmet kommer att uppdateras här allt eftersom programpunkter blir klara.

Praktisk information
Konferensen hålls på Clarion Hotel Gillet, 
Dragarbrunnsgatan 23, 753 20 Uppsala
Deltagaravgiften är 550 kr.
I avgiften ingår lunch och middag på lördagen, samt fika båda dagarna.


Medlemsföreningar – representanter till konferens och årsmöte
SBF:s medlemsföreningar har möjligheten att sända en representant med rösträtt till föreningens årsmöte och föreningskonferensen.
Inbjudan skickas till respektive förening.


Specialpris på boende, på Clarion Hotel Gillet
Enkelrum: 895:-/rum/natt
Dubbelrum: 1195:-/rum/natt
Boka ditt rum så här:
Maila reservation.cl.gillet@choice.seoch uppge kod 2085GR005209, de datum ni önskar bo samt era kontaktuppgifter.
Vid ankomster efter 16:00 ber vi er att notera ett betalkortsnummer för garanti av er bokning.
Det går även bra att ringa till hotellet på 018 68 18 00 och lämna era uppgifter efter att ni erhållit en bekräftelse på er bokning.
Erbjudandet om boende är giltigt till och med 11/2-2019