Föreningskonferens 2020

Helgen den 14–15 mars 2020 hälsas alla välkomna till SBF:s föreningskonferens.

Årets konferens kommer att fokusera på SBF:s verksamhe­ter inför framtiden och visa hur viktig vår förening med dess medlemsföreningar är för svensk naturvård.Program Föreningskonferens – Botaniken och framtiden

Lördagens tema handlar om att förbättra samarbetet mellan SBF och medlemsföreningarna. Hur vi tillsammans ska nå ut bättre, bli fler botanister och få en större påverkan inom naturvården.

Dagen kommer att inledas med fyra föredrag som inledning och inspiration till de fyra workshops som tar vid efter lunch (anmälan till workshoparna görs på listor under fikat 10.30). Workshoparna (2 timmar) modereras av 2-3 personer utifrån några frågeställningar. Moderatorerna återrapporterar (cirka 10 min) vid 15.30 passet. Resultatet sammanställs även i en kortare artikel till SBT.

Söndagen blir ett minitema om påverkan på växter av klimat, hävd och skogsbruk samt några informationspresentationer och ett avslutande inspirationsföredrag.


Lördag 14/3

9.30 – Välkommen och helgens program – Katarina Stenman och Mora Aronsson

9.40 – Våra tidskrifter – Niklas Aronsson och Emil Nilsson

10.00 – Engagera flera – Rebecka Ween och Moa Pettersson

10.30 – Fika

11.00 – En kunskapsbas över kärlväxternas utbredning i Sverige – Lars Fröberg, Mora Aronsson och Hans Gardfjell

11.30 – Nytta för naturvården – Jeanette Erlandsson och Lena Alness

12.00 – Lunch

13.00 – Workshop

1. Tidskrifterna – Moderatorer: Niklas Aronsson & Emil Nilsson

2. Engagera flera – Moderatorer: Moa Pettersson, Katarina Stenman & Johanna Sköld

3. Kunskap om våra växter – Moderatorer: Mora Aronsson, Lars Fröberg & Hans Gardfjell

4. Naturvårdsnytta – Moderatorer: Jan Andersson och Anneli Sandström

15.00 – Fika

15.30 – Återkoppling – Moderatorer: Katarina Stenman och Mora Aronsson

16.30 – Paus

17.00 – ÅRSMÖTE

19.00 – Middag


Söndag 15/3

9.00 – Hur påverkar renbete och klimatförändringar våra fjällväxter – Johan Olofsson

9.35 – Tio år med floran i Pite lappmark – Mats Nettelbladt

10.00 – Hur ska vi få veta mer om våra åkerogräs? – Sebastian Sundberg

10.20 – Fika

10.45 – Hur göra vanliga arter ovanliga med skogsbruk? – Joachim Strengbom

11.15 – Växter som biologiskt kulturarv – om arter och deras anpassningar i jordbrukslandskapet – Tommy Lennartsson

11.45 – Biologisk mångfald – om livets väv – Rebecka Le Moine

12.30 – Avslutning och sammanfattning – Katarina Stenman och Mora Aronsson

13.00 – Tack för denna gång


Medverkande

Mora Aronsson – är botanist och naturvårdare, och jobbar med svensk, europeisk och arktisk naturvård på Artdatabanken i Uppsala. Specialitet främmande invasiva arter och arktisk-alpin flora. Styrelseledamot i SBF.

Katarina Stenman – är föreståndare för Herbarium UME. Deltagit i Västerbottens läns floraprojekt nästan alltsedan starten för 40 år sedan. Styrelseledamot i SBF.

Niklas Aronsson – är redaktör för Vilda Växter sedan den startades för snart sju år sedan. Han delar sin arbetstid mellan redaktörskapen för Vilda Växter och BirdLife Sveriges Vår Fågelvärld. Han arbetar från sitt kontor i Torslanda utanför Göteborg med närhet till både fåglar och växter.

Emil V. Nilsson – är ny redaktör för Svensk Botanisk Tidskrift. Han har jobbat på naturmuseet Biotopia i Uppsala där han bland annat startade Naturpodden. Han är biolog och har disputerat på hur gulkämpar befruktas i olika delar av landet.

Rebecka Ween – är projektledare för Ung Botaniker i Norsk Botanisk Forening. Hon är bosatt i Tromsø och studerar hur växterna i Arktis reagerar på klimatändringar.

Moa Pettersson – är biolog och bosatt i nordvästra Skåne. Hon är sedan 2018 talesperson för Biologiska mångfaldens dag, 22 maj, i Sverige.

Lars Fröberg – är biolog och var huvudförfattare till landskapets senaste flora från 2006. Han skrev om de flockblommiga växterna i Flora Nordica och är projektledare för SBF:s atlasgrupp. Ordförande i Föreningen Blekinges Flora.

Hans Gardfjell – är miljöanalytiker och programchef för Terrester habitatuppföljning på SLU, Umeå. Jobbar främst med inventeringar av havsstränder, fjällen och rapportering av gynnsam bevarandestatus för de naturtyper som hanteras av Art- och habitatdirektivet. På fritiden är han engagerad i Västerbottens läns floraprojekt och är ansvarig för projektets datahantering och databas.

Jeanette Erlandsson – är biolog och arbetar med Åtgärdsprogram för hotade arter främst på land men även i vatten, samt involverad i arbetet med Grön infrastruktur.

Lena Alness – är biolog och arbetar med Åtgärdsprogram för hotade arter med fokus på åtgärder i odlingslandskapet och skogen samt ansvarig för LONA (Lokala naturvårdssatsningen).

Johanna Sköld – är biolog och lärare som varit med i styrelsen för Upplands Botaniska Förening sedan 2017. Hon har bland annat gjort Naturpodden tillsammans med Emil V. Nilsson och är intresserad av att få människor, speciellt ungdomar, att komma ut i naturen.

Jan Andersson

Anneli Sandström – är bosatt i Uppsala och är sekreterare i Upplands Botaniska Förening. Skogsbadar så fort tillfälle ges, just nu med min son på fyra månader som trogen följeslagare.

Johan Olofsson – är Umebiolog och forskare vid Ekologi, miljö och geovetenskap på Umeå Universitet. Intresseområdet är ekologi med inriktning mot Arktis. När tid ges avnjuts aningen lummigare trakter vid sommarstugan i Trosatrakten.

Mats Nettelbladt – är pensionerad biolog med många års erfarenhet av kärlväxtinventering. Tog initiativ till inventeringsprojektet Saltens flora 2000 på norsk sida och till Föreningen Pite lappmarks flora 2007.

Sebastian Sundberg – är miljöanalytiker med fokus på kärlväxter på Artdatabanken i Uppsala. Är floraväktare och mycket intresserad av florans dynamik, orsakerna bakom dynamiken och vad vi kan göra för att bromsa utarmningen av floran. Ordförande i Upplands Botaniska Förening.

Joachim Strengbom – är Umebiolog och numera forskare vid SLU, Institutionen för ekologi i Uppsala. Hans forskning är huvudsakligen inriktad på hur globala miljöförändringar påverkar skogsfloran och vad det innebär för skogens ekonomiska och miljömässiga värden. Kryssar även en och annan fågel när tid ges.

Tommy Lennartsson – är forskare på SLU, Centrum för Biologisk Mångfald och naturvårdare på Upplandsstiftelsen. Arbetar med historia, ekologi och skötsel i kulturpräglade naturtyper, främst gräsmarker av olika slag. Har bland annat forskat på anpassningar hos släktet Gentianella.

Rebecka Le Moine – är biolog med en masterexamen i biologi, ekologi och naturvård vid Linköpings universitet. För hennes engagemang för biologisk mångfald utsågs hon 2017 till Årets miljöhjälte av svenska Världsnaturfonden. Hon är riksdagsledamot (MP) och talesperson för biologisk mångfald.


Praktisk information

Konferensen hålls på Clarion Hotel Gillet, 
Dragarbrunnsgatan 23, 753 20 Uppsala
Deltagaravgift är 560 kr.
Deltagaravgift för ungdommar tom 29 år är 280 kr

I avgiften ingår lunch och middag på lördagen, samt fika båda dagarna.


Anmälan

Anmälan sker genom formuläret i länken nedan eller via telefon till föreningens kansli: 079- 341 24 62
I formuläret kan du anmäla upp till 5 personer utöver dig själv.

Medlemsföreningar – representanter till konferens och årsmöte
SBF:s medlemsföreningar har möjligheten att sända en representant med rösträtt till föreningens årsmöte och föreningskonferensen.
Observera att fakturan för deltagaravgiften skickas till föreningen – inte till deltagaren
Inbjudan skickas till respektive förenings kontaktperson.


Specialpris på boende, på Clarion Hotel Gillet
Enkelrum: 895:-/rum/natt
Dubbelrum: 1295:-/rum/natt
Boka ditt rum så här:
Maila reservation.cl.gillet@choice.seoch uppge kod 08415, de datum ni önskar bo samt era kontaktuppgifter.
Vid ankomster efter 16:00 ber vi er att notera ett betalkortsnummer för garanti av er bokning.
Det går även bra att ringa till hotellet på 018 68 18 00 och lämna era uppgifter efter att ni erhållit en bekräftelse på er bokning.
Erbjudandet om boende är giltigt till och med 15/2-2020