Föreningskonferensen 2008

Föreningskonferens 8-9 mars
Helgen den 8-9 mars är det dags för föreningskonferens i Uppsala. Temat för årets konferens är ”Floraarbete i Norden och övriga grannländer”. Vi kommer bland annat att diskutera möjligheterna att ge ut en svensk kärlväxtatlas. Vi får besök av Chris Preston som varit inblandad i den väldiga ”New Atlas of the British & Irish flora”, medan Taoani Lahti presenterar arbetet kring den finska kärlväxtatlasen.

Even W. Hansen presenterar det norska SABIMA (Samarbeidsrådet for biologisk mongfold) samt berättar om nystartade floraväktar och rödlisteprojekt i Norge.

Mora Aronsson kommer att informera oss om statusen för Sveriges natur 2007 – Sveriges rapport till EU. Thomas Karlsson presenterar till sist den nyutkomna Smålands flora.

Konferensen kommer att äga rum på Evolutionsmuseet, Villavägen 9. Detaljprogram finns på vår hemsida (www.sbf.c.se).
Alla är hjärtligt välkomna. SBF betalar som vanligt resan för en person per ansluten förening. Anmäl allar senast 29: februari att du vill vara med till Barbro på kansliet. Ange om du vill äta lunch på lördagen och om du vill vara med på eftersits med mat och dryck på kvällen. 

Det kommer finnas möjlighet att köpa böcker. Meddela Barbro i förväg om ni vill köpa många exemplar av någon bok.

MARGARETA EDQVIST