Föreningskonferensen 2013

Tema: Systematik
9-10 mars 2013

Lördag 9 mars

9.30 Kaffe
10.00 Välkommen, ordförande Margareta Edqvist
10.15 Namngivning – Hur går det till när växterna får sina namn?
Stefan Ericsson
11.00Systematik – de stora dragen. Om släktträdets grövre grenar.
Arne Anderberg
11.45 Lunch
13.00 Systematik på artnivå, med exempel från handnycklar,
släktet Dactylorhiza. MikaelHedrén
13.45 Krypbjörnbär – Ulf Ryde
14.30 Kaffe
15.00 Föreningsinformation, Gemensamma exkursioner inom
Norden……….
16.00 Årsmöte, guldlupp
18.00 Eftersits på Evolutionsbiologiskt Centrum.

Söndag 10 mars

09.30 Jordstjärnor – Ulla-Britt Andersson
10.15 Dyntaxa – svensk taxonomisk databas – Mora Aronsson
11.00 Kaffe
11.30 DNA-barcoding – Anders Dahlberg
12.15 Svenska fenologinätverket – Kjell Bolmgren
13.00 Lunch